Proizvodnja električne energijeNa području odlagališta otpada Jakuševec kojim upravlja Zagrebački holding d.o.o.Podružnica ZGOS, nalazi se postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina.
 
Energetska djelatnost proizvodnje električne energije Podružnica ZGOS obavlja se sukladno izdanoj dozvoli od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, Klasa: UPI 034-02/13-01/03, Urbroj: 371-01/13-04, od 7 svibnja 2013. godine, te je Rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Klasa: UPI 034-02/14-30/19, Urbroj: 371-01/14-10 23. prosinca 2014. godine ista stekla status povlaštenog proizvođača električne energije.
 
Kako bi se proizvedena električna energija plasirala na tržište, sa Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije, broj: BIOPLIN1.f.3.-4/14 od 18. ožujka 2014. godine.
 
Deponijski plin koji se stvara u odloženom otpadu, preko mreže plinovoda s kondenznim loncima i plinskih zdenaca, odvozi se do plinskih motora na kojima se proizvodi električna energija. Od prosinca 2004.god. do prosinca 2015.god. ukupno je iz tijela odlagališta isisano 96.667.197 m3 deponijskog plina, te je sav obrađen na mTEO postrojenju.Mali termoenergetski objekt – mTEO na lokaciji odlagališta Jakuševec jedini je objekt u Republici Hrvatskoj koji proizvodi električnu energiju iz deponijskog plina, te je u 2014. godini proizvedeno 12.003.668 kWh električne energije. U 2015. godini u rad je stavljen i treći plinski motor-generator te je navedenoj godini ukupno proizvedeno 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.000 domaćinstava. Radom plinskih motor-generatora, od prosinca 2004. do prosinca 2015.god. proizvedeno je i u sustav HEP-a ukupno predano 59.880.699 kWh električne energije.
 
HERA- registar dozvola

Hrvatski operater tržišta energije d.o.o. -  godišnji izvještaj o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije