Proizvodnja električne energijeNa području odlagališta otpada Jakuševec kojim upravlja Zagrebački holding d.o.o.Podružnica ZGOS, nalazi se postrojenje za proizvodnju električne energije iz deponijskog plina.
 
Energetska djelatnost proizvodnje električne energije Podružnica ZGOS obavlja se sukladno izdanoj dozvoli od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, Klasa: UPI 034-02/13-01/03, Urbroj: 371-01/13-04, od 7 svibnja 2013. godine, te je Rješenjem o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, Klasa: UPI 034-02/14-30/19, Urbroj: 371-01/14-10 23. prosinca 2014. godine ista stekla status povlaštenog proizvođača električne energije.
 
Kako bi se proizvedena električna energija plasirala na tržište, sa Hrvatskim operaterom tržišta energije d.o.o. sklopljen je Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije, broj: BIOPLIN1.f.3.-4/14 od 18. ožujka 2014. godine.
 
Od prosinca 2004. do prosinca 2017. godine na plinskom postrojenju proizvedeno je 92.526.943 kWh električne energije, a iz tijela odlagališta je iscrpljeno je 122.043.609 m3 odlagališnog plina.
 
U 2015. godini, radom sva tri plinska motor-generatora, od 13.02.2015. u radu je i treći plinski motor-generator, proizvedeno je 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.500 domaćinstava.

Još bolji trend proizvodnje električne energije nastavljen je u 2016.godini kada je radom sva tri plinska motor-generatora proizvedeno i u sustav HEP-a predano 19.006.584 kWh električne energije iz OIE, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 6.000 domaćinstava.
 
Tijekom 2017.godine proizvedeno je i u sustav HEP-a predano 13.609.660 kWh električne energije iz OIE, što je smanjenje u odnosu na 2016.godinu zbog zastoja i provođenja velikih servisa na dva plinska motor-generatora, povećanih obima servisa E60 na 24.000 radnih sati. Proizvedena električna energija dovoljna je za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 4.500 domaćinstava.Mali termoenergetski objekt – mTEO na lokaciji odlagališta Jakuševec jedini je objekt u Republici Hrvatskoj koji proizvodi električnu energiju iz deponijskog plina, te je u 2014. godini proizvedeno 12.003.668 kWh električne energije. U 2015. godini u rad je stavljen i treći plinski motor-generator te je navedenoj godini ukupno proizvedeno 17.524.144 kWh električne energije, što je dovoljno za podmirenje prosječne godišnje potrošnje oko 5.000 domaćinstava. Radom plinskih motor-generatora, od prosinca 2004. do prosinca 2015.god. proizvedeno je i u sustav HEP-a ukupno predano 59.880.699 kWh električne energije.
 
HERA- registar dozvola

Hrvatski operater tržišta energije d.o.o. -  godišnji izvještaj o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije