Kalkulator otplate stana

Informativni izračun subvencionirane kamate za kupnju stanova u naselju Podbrežje u svrhu stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 41. toèke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16), Gradska skupština Grada Zagreba, na 50. sjednici, 21. ožujka 2017., donijela je

ZAKLJUČAK

o subvenciji kamata za kupnju stanova u naselju Podbrežje u svrhu stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveučilišta u Zagrebu

1. Grad Zagreb će subvencionirati kamate za kupnju 208 stanova u naselju Podbrežje u svrhu stambenog zbrinjavanja znanstvenika sa Sveuèilišta u Zagrebu.

2. Kamate za kupnju stana subvencionirat će se iznad 2% na godišnjoj razini, za razdoblje od 10 godina uz ukupnu kamatnu stopu do najviše 4% godišnje za kredite u eurima i 4,5% godišnje za kredite u kunama.

Cijeli dokument u izvornom obliku moguće je vidjeti na Službeni Glasnik Grada Zagreba