Službenik za zaštitu osobnih podataka

Na temelju članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Uprava Društva je na sjednici održanoj 8. travnja 2015. donijela Odluku o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Odlukom se imenuje Željka Šurbek Deduš službenikom za zaštitu osobnih podataka u Zagrebačkom holdingu d.o.o.Zadaće službenika za zaštitu osobnih podataka:
  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštito osobnih podataka,
  • surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Kontakt podaci:

e-mail: zeljka.surbek-dedus@zgh.hr
tel: 01/ 6420 111
fax: 01/ 6429 012