Čistoća

Web stranica: www.cistoca.hr

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: 01 6146-400
Fax: 01 6187-038
E-mail: cistoca@zgh.hr

OIB: 85584865987-004
IBAN: HR4923600001400480347

 


O PODRUŽNICI 

Briga o čistoći javnih prometnih površina i gospodarenje otpadom osnovna je djelatnost Čistoće. Oko 1500 djelatnika (od toga operativne poslove obavlja 90,40 %, a administraciju čini 9,60 % zaposlenika) i 262 vozila stoji na raspolaganju građanima u zajedničkom nastojanju za čišćim i zdravijim gradom.

Ova Holdingova tvrtka provodi niz projekata kao što su Sustav nadzora i upravljanje voznim parkom (Fleet Management), Odvojeno skupljanje otpadnog drva, (Barem) Jedno reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti, Urban Biogas, Čisti vozni parkovi (Clean fleets), Programi suradnje sa zagrebačkim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području gospodarenja otpadom, smanjivanje zagađenje okoliša uvođenjem novih vrsta goriva te smanjivanje buke i potrošnje goriva, te pilot projekt pod nazivom Poboljšanje cjelovitog gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i međunarodni projekt Civitas Elan (2008.-2012. godine pod nazivom “Mobilising citizens for vital cities Ljubljana – Gent – Zagreb – Brno – Porto”).

Čistoća je zadužena i za odvojeno skupljanje korisnog otpada, skupljanje i odvoz otpada iz domaćinstava i ostalih korisnika usluga, čišćenje i pranje javnih prometnih površina, čišćenje divljih odlagališta, postavljanje košarica za otpatke i urbane opreme u pješačkoj zoni te njihovo održavanje. Čistoća obavlja i sljedeće djelatnosti:
  • provodi i razvija cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba,
  • odvojeno skuplja korisni otpad u spremnicima na javno-prometnim površinama i u reciklažnim dvorištima,
  • skuplja i odvozi komunalni otpad iz kućanstava i drugih korisnika usluga,
  • održava čistoću javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza), postavlja i održava košarice za otpatke te urbanu opremu u pješačkoj zoni,
  • u zimskom razdoblju vrši usluge raljenja snijega i posipavanja poledice u pješačkoj zoni, čišćenja snijega i posipavanja javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima, kao i dostavljanja soli u sanduke za potrebe gradskih četvrti,
  • provodi trajnu komunikaciju s javnošću. 
U svoje poslovanje, Čistoća je dosad uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2009 i okolišem ISO 14001:2009, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate. Svake godine neovisna ovlaštena tvrtka provjerava kvalitetu provedbe tih sustava.
                                                                                                                                                   
Upravljanje čistoćom gradskih ulica prvi put je službeno spomenuto u Odredbi iz najstarijeg i do danas sačuvanog gradskog propisa (Statuta) koji potječe iz 1425. godine, a objavilo ga je Poglavarstvo zagrebačkog Gradeca.
 

VODITELJ PODRUŽNICE

Goran Bradić
 
Tel: 01 6321-300
Fax: 01 6187-038
e-mail: cistoca@zgh.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

Web stranica: www.cistoca.hr

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: 01 6146-400
Fax: 01 6187 038
E-mail: cistoca@zgh.hr

OIB: 85584865987-004
IBAN: HR4923600001400480347
 
1/15