Kontakti

Poštovani,
 
Imate li pitanje koje se odnosi na djelatnost naše tvrtke, a koje je od vašeg poslovnog, medijskog ili drugog interesa, rado će Vam na njega odgovoriti Odjel za odnose sa javnošću ili ured Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
 

Kontakti:

Uprava društva:
Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb

Tel: 01/6420 000
Fax: 01/6429 030

E-mail: info@zgh.hr

Odjel za odnose s javnošću i Pozivni centar
Tel: 072/ 500 400 i
01/6420 000
Fax: 01/6429 030

Službenici za informiranje:
Senka Knežević,
Dinka Pančić        

Zagrebački holding d.o.o.
Matični broj: 3677702, OIB: 85584865987

Trgovački sud u Zagrebu MBS 080042653
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR66 2360000-1101360753

Informacije o komunalnim računima i pojedinim naknadama mogu se saznati na brojevima telefona: 
 
Tel: 01/45 65 811

i
 
Tel:   072/ 500 400  
Radnim danom 7 - 22 sata
Subotom 8 - 13 sati
cijena lokalnog poziva

ili  slanjem upita na e-mail adrese: Podaci o kućanstvu mogu se dostaviti putem web aplikacije - prijava matičnih podataka. Upiti se šalju na info@gskg.hr.
 
klik!

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.)

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
 
Službenice za informiranje

Senka Knežević, Dinka Pančić  


Ulica grada Vukovara 41
10000 Zagreb

E-mail: info@zgh.hr  

 
Ovdje preuzmite

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Najčešća pitanja i odgovori

DOSTAVA OIB-a (link)

AŽURIRANJE BAZA PODATAKA ZAGREBAČKOG HOLDINGA- DOSTAVA PODATAKA- NOVO!!