Kuhar, TA "Snježna kraljica"

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Vladimir Nazor
U Zagrebu, 2. svibnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  kuhar, (TA "Snježna kraljica", Stubičke toplice)
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: privremeno, 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: KV/SSS
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada rad u smjenama
Posebni uvjeti: dobre motoričke sposobnosti i tjelesna kondicija
Rok za dostavu ponuda:  3  (tri) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi
Plaća (izražena u koeficijentu složenosti poslova) 1,85

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.