EN HR

Promet u mirovanju - parkiranje

Organizacija prometa u mirovanju u nadležnosti je podružnice Zagrebparking. Uz usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama Podružnica obavlja i djelatnost prijenosa, vuče i premještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih motornih vozila (olupina) i kamp prikolica.

Područje naplate parkiranja podijeljeno je u četiri parkirne zone koje su definirane Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta. Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada:
 • radnim danom od 7 do 21 sat za I. zonu, te od 7 do 20 sati u II. i III. zoni
 • subotom od 7 do 15 sati u svim zonama
 • iznimno, u IV.1. zoni naknada se plaća radnim danom od 7 do 16 sati, a subotom i nedjeljom naknada za parikiranje se ne plaća; u IV.2. zoni naknada se plaća radnim danom i subotom od 7:00 do 20:00 sati.
 • Tijekom održavanja službenih velesajamskih sajmova naknada za parkiranje ne plaća se u zoni II.2. Zagrebački velesajam - jug, i zoni IV.1. Zagrebački velesajam - istok i Zagrebački velesajam - zapad.

PLAĆANJE USLUGE PARKIRANJA

Karta za parkiranje na javnim parkiralištima može se kupiti na parkirnom automatu, kioscima ugovornih partnera te putem mobilnog telefona korištenjem usluga m-parking i m-garage.

Od početka 2015. godine u prodaji su i elektroničke parkirališne karte. Tzv. komercijalne elektroničke parkirališne karte mogu se kupiti na kioscima ugovornih partnera, dok se elektronička povlaštena parkirališna karata može kupiti i putem interneta.

Podružnica upravlja i sa sedam javnih garaža. Uz dnevno parkiranje, korisnicima su dostupne povoljnije cijene parkiranja uz kupnju cjelodnevnih, tjednih i mjesečnih karata za javne garaže.

Od navedenih usluga izdvajamo mjesečnu kartu za noćno parkiranje u javnoj garaži po cijeni već od 50 kuna. Ulazak u garažu moguć je već od 17 sati, uz osiguran boravak do 9 sati sljedećeg dana.

Više o mogućnostima parkiranja u javnim garažama pročitajte ovdje!

NAPOMENA: Zbog obvezne prilagodbe EU standardima, od 1. travnja 2014. godine kod plaćanja parkiranja putem mobitela ispred svih postojećih kodova treba dodati broj 700. Pročitajte više

KUPNJA POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE

(Izvod iz Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, Službeni glasnik 12/2011)
Pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte ima fizička osoba (stanar) ako:
 • ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom MUP-a
 • ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako:
 • ima sjedište ili koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje
 • ima vozilo u vlasništvu ili leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.
Pravo na povlaštenu parkirališnu kartu ima vlasnik stana ili kuće ako:
 • je nekretnina na području na kojemu se naplaćuje parkiranje što, dokazuje dokumentacijom o vlasništvu nekretnine,
 • ima prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba, što dokazuje osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova i
 • ima u vlasništvu ili leasingu vozilo, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.
Iznimno pravna osoba, fizička osoba obrtnik odnosno osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a koja nema sjedište i ne koristi poslovni prostor na području na kojem se naplaćuje parkiranje, može podnijeti zahtjev za povlaštenu parkirališnu kartu u korist svojeg zaposlenika (stanara) koji ima prebivalište ili boravište na području na kojem se naplaćuje parkiranje, ako taj zaposlenik koristi vozilo u njezinom vlasništvu ili leasingu 24 sata dnevno što dokazuje:
 • važećom prometnom dozvolom;
 • potvrdom o radnopravnom statusu koju izdaje HZMO, odnosno potvrdu s elektroničkim potpisom usluge ERPS-a koju korisnici samostalno preuzimaju s web stranice HZMO-a;
 • potvrdom o korištenju službenog vozila i
 • osobnom iskaznicom ili potvrdom Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu ili boravištu zaposlenika.
* * *
Stupanjem na snagu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, od 9. rujna 2013. godine promijenjeni su i uvjeti izdavanja povlaštenih parkirališnih karata za osobe koje koriste službeno vozilo 24 sata dnevno. Naime, prilikom podnošenja zahtjeva za kupnju ove karte u korist svojeg zaposlenika, više nije bitno sjedište poslodavca, te ono može biti u zoni u kojoj se naplaćuje parkiranje ili izvan nje. Kupnja povlaštene parkirališne karte nije ograničena na razdoblje od mjesec dana, već se može izdati na vremenski period najdulje od godine dana.

Prodaja povlaštenih parkirnih karata
Šubićeva 40/III.
Radno vrijeme:
  - ponedjeljak – petak od 8 do 19 sati
  - subota od 9 do 13 sati
Tel.:  01/4501-744 i 745
Informacije i reklamacije
Radno vrijeme:
  -
ponedjeljak-petak od 8 do 19 sati
  - subotom od 9 do 13 sati
Tel.:  01/4501-770, 771, 772, 773 i 774
Faks: 01/4501-707; email: info@zagrebparking.hr

PREMJEŠTANJE I PRIJENOS NEPROPISNO PARKIRANIH VOZILA

Reklamacije o premještenim vozilima - Šubićeva 40/III.
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak od 9 - 15 sati, stanka od 11.30 do 12 sati
E-mail: pauk@zagrebparking.hr
Tel.:  01/4501-770; Faks: 01/4501-707
Informacije o premještenim vozilima
Servisna cesta Istok II, Zagrebački velesajam

Radno vrijeme: 0 – 24 sata
Opće informacije: 01/6311-888 i 01/6421-888
Dispečeri službe: 01/6421-881 i/ ili 091/4816-043
Informacije o plaćanju deblokade nepropisno parkiranih vozila na tel. 01/6311-888.
Ostale kontakte podružnice Zagrebparking pogledajte na web stranici Podružnice, gdje možete pronaći i odgovore na najčešća pitanja.

www.zagrebparking.hr