EN HR

Čistoća

Web stranica: www.cistoca.hr

Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
Tel: 01 6146-400
Fax: 01 6187-038
E-mail: cistoca@zgh.hr

OIB: 85584865987
IBAN: HR49 2360000-1400480347

Prikaži na karti

Podružnica Čistoća:
Briga o čistoći javnih prometnih površina i gospodarenje otpadom osnovna je djelatnost podružnice Čistoća. 1555 djelatnika (od toga operativne poslove obavlja 90,40 %, a administraciju čini 9,60 % zaposlenika) i 262 vozila stoji na raspolaganju građanima u zajedničkom nastojanju za čišćim i zdravijim gradom.

Ova Holdingova podružnica provodi niz projekata kao što su Sustav nadzora i upravljanje voznim parkom (Fleet Management), Odvojeno skupljanje otpadnog drva, (Barem) Jedno reciklažno dvorište u svakoj gradskoj četvrti, Urban Biogas, Čisti vozni parkovi (Clean fleets), Programi suradnje sa zagrebačkim dječjim vrtićima i osnovnim školama na području gospodarenja otpadom, smanjivanje zagađenje okoliša uvođenjem novih vrsta goriva te smanjivanje buke i potrošnje goriva, te pilot projekt pod nazivom Poboljšanje cjelovitog gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu i međunarodni projekt Civitas Elan (2008.-2012. godine pod nazivom “Mobilising citizens for vital cities Ljubljana – Gent – Zagreb – Brno – Porto”).

Podružnica je zadužena i za odvojeno skupljanje korisnog otpada, skupljanje i odvoz otpada iz domaćinstava i ostalih korisnika usluga, čišćenje i pranje javnih prometnih površina, čišćenje divljih odlagališta, postavljanje košarica za otpatke i urbane opreme u pješačkoj zoni te njihovo održavanje. U zimskom razdoblju djelatnici Čistoće uklanjaju snijeg i led s javnih stuba, prilaza kolnicima i iz pješačke zone.

U svoje poslovanje, Čistoća je dosad uvela Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2009 i okolišem ISO 14001:2009, Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007 i sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse - Opća načela higijene hrane) te za to dobila odgovarajuće certifikate. Svake godine neovisna ovlaštena tvrtka provjerava kvalitetu provedbe tih sustava.
                                                                                                                                                   
Upravljanje čistoćom gradskih ulica prvi put je službeno spomenuto u Odredbi iz najstarijeg i do danas sačuvanog gradskog propisa (Statuta) koji potječe iz 1425. godine, a objavilo ga je Poglavarstvo zagrebačkog Gradeca.
 
Voditelj podružnice: Miljenko Benko
Tel: 01 6321-300
Fax: 01 6187-038
e-mail: ured.direktora@cistoca.hr

galerija fotografija