EN HR

Komunalne djelatnosti

U komunalne usluge Zagrebačkog holdinga d.o.o. spadaju odvoz i odlaganje otpada, održavanje cesta, groblja, zelenih površina, vode, plina i telekomunikacijskih kablova.

Podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. koje ulaze u domenu poslovnog područja komunalnih djelatnosti su Čistoća,  Digitalni grad, Gradska groblja, Tržnice Zagreb, Zagrebačke ceste, ZGOS, Zrinjevac i Vodoopskrba i odvodnja d.o.o..