Zelenilo Novog Jelkovca

Naselje Novi Jelkovec ovih dana u znaku je priprema za proljetno uređenje. Radnici podružnice Zrinjevac, koji u Novom Jelkovcu imaju i svoju bazu, započinju s uređenjem zelenila i hortikulture.

Govoreći o  „zelenim“ brojkama, Novi  Jelkovec ima 76.480 četvornih metara travnjaka, posađeno je i 1.174 komada stabala, od toga 715 komada drvorednih u 8.373 metara drvoreda te 459 komada parkovnih stabala.

Zelene površine obogaćene su i ukrasnim grmljem. Do sada je na 6.580 četvornih metara površina posađeno 39.804 grmolikog bilja, dok se živica proteže na 790 metara.

Uz to, Zrinjevac je u naselju uredio i šest dječjih igrališta te rekreativno sportske sadržaje poput igrališta za mali nogomet i košarku, boćališta, stolova za stolni tenis te igrališta za šah.

Zelenilo Novog Jelkovca u brojkama


 
  • 76.480 četvornih metara travnjaka
  • posađeno je 1.174 stabala
  • drvored je ukupno dugačak 8.373 metara
  • grmlje zauzima 6.580 četvornih metara površina
  • do sada je posađeno 39.804 grmolikog bilja
  • živica se proteže na 790 metara
 
 
Podružnica Stanogradnja