Započela primjena Cjenika za nestandardne usluge

Gradska plinara Zagreb od 14.01.2013. g. primjenjuje Cjenik za nestandardne usluge nakon što je Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) za njega dala pozitivno mišljenje.

Nestandardne usluge su sve usluge koje nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama za energetsku djelatnost distribucije plina.

Navedeno uključuje i uslugu ispitivanja ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija prilikom redovne zamjene plinomjera, što prema članku 9. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima Gradska plinara Zagreb d.o.o. radi najmanje jednom u deset godina u građevina namijenjenim za stanovanje. Uslugu provjere ispravnosti plinskih instalacija GPZ ima mogućnost naplaćivati i to prema Cjeniku za nestandaradne usluge.

O razdoblju u kojem će Gradska plinara Zagreb d.o.o. započeti s naplatom usluge ispitivanja ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija prilikom redovne zamjene plinomjera za korisnike TG1 - tarifne grupe „kućanstvo“ Gradska plinara Zagreb d.o.o. će pravovremeno izvijestiti javnost, dok sve ostale odredbe Cjenika jesu u primjeni od 14. siječnja 2013.
 


Gradska plinara Zagreb