ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Klizalište velesajam tjedni program rada

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje sportskim objektima
Š.D. DOM SPORTOVA, Trg Krešimira Čosića 11
Informacije tel: 3650 – 333; 3650 – 334;6554 - 357
 
K L I Z A L I Š T E  VELESAJAM
TJEDNI PROGRAM RADA
 
 
OD 02.02. DO 08.02.2009.
 
PETAK  06.02.09.              20,00 – 21,30             
SUBOTA 07.02.09.            20,00 – 21,30                               
NEDJELJA 08.02.09         20,00 – 21,30                           
 
CJENIK
ULAZNICA                            ----------   15,00 kn
POSUDBA KLIZALJKI        ----------    15,00 kn
PRETPLATA (10 ULAZA) ----------  120,00 kn