Usluge podružnice Zagrebparking dostupne i u Centru za korisnike

Izdavanje naljepnica za parkiranje osoba s invaliditetom, kupnja povlaštenih parkirališnih karata te blagajnički poslovi dio su usluga podružnice Zagrebparking koje se od ovog tjedna mogu obaviti i u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, Ulica grada Vukovara 41.

Izdavanje naljepnica za parkiranje osoba s invaliditetom, kupnja povlaštenih parkirališnih karata te blagajnički poslovi dio su usluga podružnice Zagrebparking koje se mogu obaviti i u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga

Nastavak je to razvoja i nadogradnje poslovnih procesa Centra za korisnike, koji imaju za cilj omogućiti korisnicima naših usluga da na jednom mjestu obave što više poslova iz područja rada Zagrebačkog holdinga.
U sklopu proširenja usluga i na podružnicu Zagrebparking, za građane je u prostoru Centra otvorena blagajna na kojoj se može podmiriti trošak dnevne parkirališne karte te kupiti povlaštena parkirališna karta - mjesečna ili višemjesečna, do maksimalnog roka važenja 12 mjeseci. Napominjemo da se nakon isteka roka važenja postojeće povlaštene parkirališne karte, nova karta za sada može kupiti isključivo na blagajni Podružnice Zagrebparking, Šubićeva 40/III, za što valja priložiti pripadajuću dokumentaciju.

U Ulici grada Vukovara građanima je također dostupna usluga reklamacija i informacija o dnevnim i povlaštenim parkirališnim kartama. Pisane prigovore korisnici i dalje mogu uputiti poštom na adresu podružnice Zagrebparking, Šubićeva 40/III, putem e-maila info@zagrebparking.hr ili faksa 01/4501-707.

Pristup Centru za korisnike u potpunosti je prilagođen osobama s invaliditetom, što Centar čini dostupnim svim korisnicima naših usluga.

Očekujemo kako će omogućavanje obavljanja usluga vezanih uz aktivnosti podružnice Zagrebparking na dodatnoj lokaciji, doprinijeti zadovoljstvu građana grada Zagreba i korisnika usluga Zagrebačkog holdinga.

Podsjećamo da se uz nove usluge podružnice Zagrebparking, u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga, na jednom mjestu mogu:
  • platiti bez naknade usluge platnog prometa sljedeći računi: jedinstvena uplatnica, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za utrošak vode, naknada za utrošak plina, naknada za odvoz komunalnog otpada, pričuva te godišnja grobna naknada,
  • predati zahtjevi za izradu pretplatničkih karata za javni gradski prijevoz, kupiti pretplatnički kuponi za sve vrste karata te kupiti sve vrste karata ZET-a,
  • predati dokumenti za promjenu matičnih podataka,
  • predati zahtjeve i reklamacije,
  • dobiti informacije o upravljanju i održavanju zgrada,
  • predati zahtjevi za izdavanje raznih potvrda,
te obaviti još mnogi poslovi vezani za usluge iz domene rada ZGH grupe.

Radno vrijeme Centra:
- ponedjeljkom i srijedom od 7,30-18,30 sati
- utorkom, četvrtkom i petkom od 8,00-16,00 sati.