Upraviteljima veće ovlasti

Upravitelj zgrade obavezan je, prema Zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima od 29. prosinca 2009., kao zastupnik svih vlasnika posebnih dijelova zgrade pokrenuti sve postupke pred nadležnim tijelima zbog upisa zgrade u zemljišne knjige.

Naime, člankom 1. navedenog Zakona (NN br.153/09) uređeno je proširenje ovlasti upravitelja zgrada (sadržane u članku 379. stavak 1.) prema kojem je upravitelj zgrade dužan do 29. prosinca 2012. godine pokrenuti postupke pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.

Podsjetimo da do sada nije postojao niti pravni niti stvarni interes za rješavanje tog pitanja kod velikog broja objekata, odnosno njihovih (su)vlasnika.

Dopunom članka 379. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima precizirana je obveza upravitelja kojom je dužan u roku tri godine od dana stupanja na snagu Novele Zakona pokrenuti sve potrebne postupke pred nadležnim državnim tijelima, ako mu to pravo suvlasnici ne uskrate ugovorom.

Time bi se napokon riješio dugogodišnji problem upisa zgrada u zemljišne knjige i utvrđivanja (su)vlasništva, a samim time lakšeg raspolaganja i prometa nekretninama.
 
Podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo