U 2012. riješeno 626 reklamacija potrošača

Povjerenstvo za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga tijekom 2012. godine održalo je 35 sjednica na kojima je rješavano ukupno 626 reklamacija.
 
Od ukupnog broja reklamacija tijekom 2012. godine 249 (40 %) je riješeno u korist potrošača, u 267 (43%) slučajeva je potvrđena prvostupanjska odluka, dok 110 (17%) reklamacija nije bilo u nadležnosti Povjerenstva. Najčešći primjer takvih slučajeva je kada je podnositelj prigovora pravna osoba reklamacije upućene Zagrebparkingu, a vlasnik predmetnog vozila je pravna osoba.

 
  Dijagram 1. Ukupan broj obrađenih reklamacija potrošača
 
Pregledom po podružnicama i trgovačkim društvima i nadalje je najveći broj reklamacija upućen za Zagrebparking 354 odnosno 57% te Vodoopskrbu i odvodnju 168, odnosno 27%. Slijede Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo 21, (3%), Gradska plinara Zagreb 14, (2%) Gradska plinara Zagreb - Opskrba 9, (1%), Čistoća 6, (1%), Gradska groblja 6, (1%), ZET 3, (0%) te Autobusni kolodvor 1, (0%).
 
Sve sjednice su održane uz prisustvovanje jednog, odnosno oba člana iz udruga potrošača, a na 14 sjednica su bili nazočni svi članovi Povjerenstva. Po sjednici je u prosjeku rješavano 18 reklamacija. Sjednicama Povjerenstva mogu, na zahtjev prisustvovati podnosioci reklamacije. Tijekom 2012. godine na 4 sjednice Povjerenstva bilo je prisutno 5 podnositelja reklamacija.
 
 
  Dijagram 2. Udio reklamacije po podružnicama
 
Usporedbom strukture reklamacija rješavanih tijekom 2012. u odnosu na razdoblje od 2009. do 2011. godine, vidljivo je da se broj reklamacija gotovo udvostručio. Struktura je i dalje nepromijenjena, kao i prethodnih godina, a  najveći dio se odnosi na osporavanje troškova izdane dnevne parkirališne karte Zagrebparkinga.
 
Usporedimo li broj i vrstu reklamacija u prethodnom periodu sa 2012 evidentno je da je do 31.12.2011. Povjerenstvo rješavalo 639 reklamacija od čega se 429 (67%) odnosilo na Zagrebparking, 164 (26%) na Vodoopskrbu i odvodnju, 25 (4%)na GSKG, 11 (2%) Čistoću, 5 na Gradsku plinaru , po 2 na Gradska groblja i Tržnice i 1 na ZET. Na usluge Autobusnog kolodvora nije bilo reklamacija.

 
   Dijagram 3. Usporedba broja reklamacija iz 2011. i 2012. godine
 
U 2012. zabilježen je trend smanjenja udjela reklamacija na Zagrebparking (sa 67% na 57%), GSKG i Čistoću u ukupnom broju reklamacija te povećanje reklamacija za Gradsku plinaru Zagreb, Gradsku plinaru Zagreb -Opskrba i Gradska groblja.
  
Podsjetimo, Povjerenstvo za reklamacije potrošača Zagrebačkog holdinga je drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o reklamacijama potrošača koje se odnose na pružanje usluga iz registriranih djelatnosti Društva i povezanih društava/ustanova. Povjerenstvo obavlja poslove u skladu sa Zakonom o
zaštiti potrošača.
 
Sastav i imenovanje članova te djelokrug i način rada uređeni su Pravilnikom o radu Povjerenstva za reklamacije potrošača koji je stupio na snagu 31.srpnja, 2009.godine i koji je objavljen na web stranici Društva.
 
Povjerenstvo broji sedam članova i sedam zamjenika članova, pri čemu su dva člana i dva zamjenika člana predložile udruge za zaštitu potrošača. U današnjem sastavu (www.zgh.hr) imenovao ga  je Predsjednik uprave Društva odlukom od 23. studenog 2011. godine. Sjednice Povjerenstva se održavaju po potrebi, u sjedištu Povjerenstva.