Treća interna edukacija o EU fondovima

U Direkciji Zagrebačkog holdinga d.o.o. jučer (11. svibnja) je održana treća po redu interna radionica o financiranju iz EU fondova pod nazivom „Priprema projekata za bespovratno financiranje iz Europske Unije“.

Koordinatorima za EU fondove iz Holdingovih podružnica predstavljeni su različiti tipovi projekata koji se financiraju te načini na koje se ti projekti moraju pripremiti, od projektne dokumentacije do realizacije.

Podružnice Zagrebačkog holdinga d.o.o. u procesu su nominiranja svojih projekata za sredstva iz EU fondova. Nominacije su prvo šalju nadležnim ministarstvima gdje se projekti razvrstavaju u operativne programe. Oni su pak dio Nacionalnog strateškog referentnog okvira koji povezuje prioritete EU s nacionalnim i regionalnim prioritetima za održivi razvoj.