Tehnički pregled kolektora u Horvaćanskoj

Tehnički pregled kolektora Horvaćanska, inače prvi takav pregled nad izgrađenim objektima podružnice Vodoopskrba i odvodnja nakon više od deset godina, obavljen je 12.siječnja.
 
Tehnički pregled izvršilo je Povjerenstvo imenovano od strane Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Nakon uvida u priloženu dokumentaciju i pregleda izvedenog objekta, dio članova Povjerenstva napisali su svoje pozitivno mišljenje , a dio članova Povjerenstva dostavit će naknadno svoja mišljenja, te će se načiniti Zapisnik u kojem će se ocijeniti mogućnost izdavanja uporabne dozvole.

Obzirom da nije bilo značajnijih zamjerki, očekuje se suglasnost za izdavanje uporabne dozvole od strane Povjerenstva.
 
Projekt je financiran iz kredita EBRD-a, a izgrađen je u sklopu Ugovora za LOT 2 s tvrtkom Zagreb -montaža d.o.o.  iz Zagreba. Radove je izveo član Konzorcija, tvrtka Hidrocommerce, d.o.o. iz Donjeg Stupnika.
 
 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja