Reciklažno dvorište Klara 4. rujna započinje s radom31. kolovoza 2017.
  Reciklažno dvorište Klara, na adresi Sisačka cesta br. 10 u ponedjeljak 4. rujna 2017. godine  započinje s radom.

Pozivamo Vas da razvrstate otpad u kućanstvu i donesete ga u ovo, trenutno najveće reciklažno dvorište u gradu Zagrebu.

Otpad iz kućanstava zaprimamo bez naknade, a možete predati čak do 30 različitih vrsta, kao na primjer:
• otpadni papir i karton,
• metal i metalnu ambalažu,
• staklo i staklenu ambalažu,
• ambalažu od plastike i drugu otpadnu plastiku,
• odjeću i druge tekstilne predmete,
• krupni (glomazni) otpad,
• građevinski otpad,
• jestiva ulja i masti,
• boje, ljepila, smole,
• deterdžente,
• lijekove,
• baterije i akumulatore,
• fluorescentne cijevi,
• električnu i elektroničku opremu...
 
Izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te odvojeno skupljanje različitih vrsta reciklabilnog otpada uvelike pridonosi rješavanju problema otpada, pa Vas još jednom pozivamo da otpad koji je nastao u Vašem kućanstvu odvojite i koristite fiksna i mobilna reciklažna dvorišta.

Radno vrijeme RD Klara:
PONEDJELJAK - PETAK: 6.30 - 20.00
SUBOTA: 5.00 - 00.00
NEDJELJA: 8.00 - 22.00
Broj telefona RD Klara: 099 263 3091