Program obnove pročelja za 2009. i 2010. godinu

Poglavarstvo Grada Zagreba je prihvatilo prijedlog Programa obnove pročelja za 2009. i 2010.g. Time se nastavlja akcija uređenja zgrada u užoj gradskoj jezgri koju je naša podružnica GSKG, u suradnji s Gradom Zagrebom i Zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode, započela 2001.g. i kroz koju je do sada obnovljeno 100-tinjak objekata.

Kako je planirano, na ovaj bi način putem dvogodišnjeg programa novo lice trebalo dobiti još 50 zgrada. Bitno je reći kako suvlasnici određenih objekata već imaju usvojen Godišnji program upravljanja s povećanom pričuvom za osiguranje potrebnih sredstava, dok su ostali potpisali Izjavu o spremnosti takvog povećanja.

Kao i dosad, Grad Zagreb će sufinancirati Program obnove pročelja i to u iznosu od 25% vrijednosti radova na uređenju uličnih pročelja. Na zgradama koje istodobno uređuju ulična i dvorišna pročelja udio Grada iznosi 30%, dok će za one objekte koji imaju svojstvo kulturnog dobra ili su preventivno zaštićeni Grad sufinancirati 50% troškova. Ukupno gledajući udio Grada Zagreba u ovog dvogodišnjem Programu trebao bi biti 22.672.912 kn. Za preostali iznos, koji financiraju suvlasnici, naša je podružnica putem Zagrebačke banke osigurala namjenske kredite uz rok otplate do 15 godina (bez hipoteke).

Bitno je podsjetiti i na mogućnost postavljanja reklamnih panoa na skele tijekom izvođenja radova, čime suvlasnici isto tako mogu ostvariti značajna sredstva.