Prilagodba odredbama Zakona o fiskalizaciji

Zbog provedbe Zakona o fiskalizaciji, od 01.01.2013. godine neke uplate (uplate za vodovodne priključke, naručivanje cisterni za vodu i sl.) više se neće moći zaprimati u Centru za korisnike, na adresi Ulica grada Vukovara 41.

Bez naknade usluge platnog prometa i nadalje se mogu platiti sljedeći računi: jedinstvena uplatnica, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za utrošak vode, naknada za utrošak plina, naknada za odvoz komunalnog otpada te pričuva. 

Podsjećamo da se u Centru mogu preuzeti i razne potvrde o dugovanju, odnosno iznosu plaćenih naknada u svrhu produljenja/raskida ugovora o najmu stana, dobivanja kredita za podmirenje obveza plaćanja, odgode deložacije iz stana te dokaza o podmirenim obvezama plaćanja.