Preventivne mjere protiv smrzavanja vode

Strah od nemogućnosti isporuke vode građanima zbog zaleđivanja ne postoji jer unutar mreže postoji stalan protok vode, a cijevi su projektirane i polažu se dovoljno duboko tako da se izbjegne opasnost od smrzavanja vode.

Kako bi se spriječilo smrzavanje vode na priključnim vodovima prema potrošaču (pucanje stakla vodomjera, spojne cijevi i dr.) građani trebaju voditi računa o sljedećem:
 
  • Instalacije ne treba ostavljati na dulje vrijeme (odlazak na put) bez nadzora u stanju napunjenosti sustava vodom bez protoka kako bi se na internim instalacijama spriječilo smrzavanje vode.
  • Postoji mogućnosti zaleđivanja internih vodovodnih instalacija, ako nisu ugrađene na propisanoj dubini, i ako u  vrtnim slavinama koje su montirane iznad vodomjernog okna nije ispuštena voda. U uvjetima niskih temperatura poželjno je da potrošač vrši redovan pregled vodomjernog okna, osigura da je poklopac zatvoren, a u slučaju ekstremno niskih temperatura potrebno je zaštititi instalacije unutar vodomjernog okna zaštitnim sredstvima (priručna: deke, tkanina ili propisane: staklena vuna i sl.)
Više pročitajte na linku.
 
Slučajeve puknuća na priključnim vodovima ili vodomjeru potrošači mogu dojaviti u Odjel hitnih intervencija na broj telefona 01 6163 999.
 
 

Podružnica Vodoopskrba i odvodnja