Preobrazba prostora Zagrebačkog velesajma

Na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Studiju dizajna jučer je održana prva u nizu radionica u ovom semestru na kojima će manja grupa studenata  prezentirati svoja istraživanja prostora Novog Zagreba te posebno kompleks Zagrebačkog velesajma. Prvoj radionici na temu preobrazbe prostora Zagrebačkog velesajma prisustvovali su prof. dr.sc. Tihomir Jukić, Arhitektonski fakultet; prof. dr.sc. Feđa Vukić, Studij dizajna; Dr.sc. Daniela Angelina Jelincic sa Instituta za međunarodne odnose; Mirela Bartolec, dipl.oec. Zagrebački holding d.o.o. i grupa studenata sa Studija arhitekture i Studija dizajna.

Glavne teme ove radionice su transformacije gradskog središta, preobrazba i dovršenje gradskog prostora, oblikovanje novog suvremenog gradskog središta, identitet prostora i slika grada, socijalne promjene i stanovanje u centru te pitanje integralnog prometnog povezivanja.
 
Osnovni zadatak radionice je programsko osmišljavanje, funkcionalno istraživanje i oblikovanje središnjeg gradskog prostora. Predloženim konceptom urbanističko-arhitektonskog rješenja očekuje se: uspostaviti novi rječnik moderne arhitekture koji uvažava naslijeđenu arhitektonsku baštinu, ali i prostornu strukturu Zagreba. Upravo prostor Zagrebačkog velesajma u središtu Novog Zagreba i izrazito vrijedni zatečeni izložbeni paviljoni odraz su tehničkog dostignuća jedne sredine i dio memorije prostora koji dokumentira jedno vrijeme urbanističkog razvoja Zagreba. Novo vrijeme i nove potrebe, kao i proces formiranja novog gradskog središta utjecat će na alternativne prijedloge i scenarije odvijanja planirane preobrazbe kojom bi se kvalitetnije povezali dijelovi grada sjeverno i južno od Save u jednu smislenu i funkcionalnu cjelinu.
 
Podružnica Zagrebački velesajam studentima pruža maksimalnu podršku koja se uglavnom očituje u obilascima lokacije te davanju postojećih dokumentacija u arhitektonskom smislu, a u konačnici će se dobiti materijal koji može poslužiti kao podloga našem promišljanu o konceptu Zagrebačkog velesajma te budućem urbanističko-arhitektonskom natječaju.