Predstavljene nove usluge

27. rujna 2010. - Predstavljanjem usluga svojih podružnica, društava i Direkcije na prošlotjednom Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu, Zagrebački holding napravio je još jedan iskorak prema podizanju komunikacijskih standarda sa svojim korisnicima. Razvojne projekte i aktivnosti predstavili su ZET, Zagrebparking, Zrinjevac, ZGOS, Vodoopskrba i odvodnja, Čistoća, Gradska plinara d.o.o i Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o, Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo, Stanogradnja i Direkcija ZGH-a. Njihov je nastup bio temeljen na unaprjeđenju kvalitete života građana kroz pružanje kvalitetnijih usluga Zagrebačkog holdinga.

Tijekom pet dana sajma građani su, među ostalim, mogli saznati više o energetskoj učinkovitosti zgrada i hoće li i koliko energetski certifikat zgrade utjecati na cijenu nekretnine, koliko kvalitetnu vodu pijemo, o obnovljivim izvorima energije te o efikasnosti plina u odnosu na druge energente.

Najavljene su i nove usluge, poput središnjeg Kontakt centra i novih načina oglašavanja na vozilima ZET-a te pilot projekt odvojenog sakupljanja otpada u domaćinstvima. Posjetitelji su također imali priliku razgovarati i s predsjednikom Uprave Zagrebačkog holdinga, Ivom Čovićem, koji je tijekom trajanja sajma više puta posjetio izložbene prostore Zagrebačkog holdinga u paviljonu 8A.

Sve u svemu, bila je to dobra prilika da se sazna više o uslugama i društveno odgovornim poslovanju najznačajnijih zagrebačkih komunalnih tvrtki koje i na taj način brinu o dobrobiti stanovnika glavnog grada.
 
DIREKCIJA ZAGREBAČKOG HOLDINGA
Standardizacija unaprjeđenje aktivnosti zaprimanja i rješavanja zahtjeva građana, podizanje razine odgovornosti u njihovom rješavanju, podizanje razine komunikacije i opće informiranosti građana i korisnika usluga Zagrebačkog holdinga, neki su od ciljeva osnivanja središnjeg Kontakt centra koje je najavila Direkcija Zagrebačkog holdinga.

Kontakt centar bit će otvoren tijekom sljedeće godine u Ulici grada Vukovara 41. U prvoj fazi njegova uspostavljanja korisnicima će na jednom mjestu moći saznati opće informacije o uslugama ZGH-a, platiti komunalne račune (KN, NUV, potrošnja vode, plina, naknada čistoće, pričuve,…), promijeniti matične podatke, provjeriti stanje duga i kupiti putne karte ZET-a.

U II. fazi projekta planirano je proširenje usluge Kontakt centra kako bi građani dobili cjelovitu informaciju i uslugu na jednom mjestu. Tako je u planu uključenje ostalih usluga koje pružaju podružnice ZGH-a poput zahtjeva, suglasnosti i slično. Bit će uspostavljen i Call centar – multimedijski pozivni centar, koji će uz dolazne i odlazne pozive nuditi cijeli niz dodatnih kontakata između korisnika i zaposlenika Zagrebačkog holdinga.

STANOGRADNJA
Na velesajmu je predstavljeno i stambeno naselje Sopnica, moderno, urbano naselje građeno po mjeri čovjeka. Opremljeno je kompletnom infrastrukturom uključujući i dva dječja vrtića koja su među najsuvremenijima u Hrvatskoj, osnovnu školu s dvoranom, ljekarnu, suvremene telekomunikacije, parkove, dječja igrališta i sportske terene.

U tijeku je i gradnja srednje škole, tržnice i crkve, a tijekom ove godine bit će otvorena ambulanta, Kulturni centar, gradska knjižnica i mjesna samouprava

Predstavljeni su i uvjeti kreditiranja koji su najpovoljniji na tržištu. Više informacija o stambenom naselju može se pronaći na novoj internetskoj stranici podružnice Stanogradnja na www.zgstanogradnja.hr

ČISTOĆA
Ljubazan tim podružnice ČistoćaNa izložbenom prostoru Čistoće predstavljeni su obnovljivi izvori energije, odvojeno skupljanje otpada, skupljanje zelenog otpada iz domaćinstva i reciklažna dvorišta. Tako se, među ostalim, moglo saznati da unatoč mnogim akcijama koje provodi Čistoća, građani još uvijek ne znaju da na reciklažnim dvorištima mogu besplatno odložiti iskoristivi i opasan otpad iz domaćinstva.

Na reciklažnim dvorištima Jakuševec, Stenjevec i Tunel te zelenim otocima na Kajzerici, u Maksimiru, Dubravi i Sesvetama može se besplatno odložiti papir, karton, staklena i metalna ambalaža, ravno staklo, limenke, stiropor, stare baterije, PET-boce, PE-folija, zeleni otpad, otpadne gume bez naplatka, krupni/glomazni i elektronički otpad, akumulatori, fluorescentne cijevi, stari lijekovi, otpadna motorna i jestiva ulja, zauljena ambalaža te ambalaža onečišćena opasnim tvarima iz domaćinstava.

Podružnica Čistoća također je predstavila pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u domaćinstvima. Naime, u planu je postavljene kanti od 240 litara za odvojeno skupljane otpada u stambene zgrade na odabranom gradskom području. Građani će odvojeno moći sakupljati papira, bio otpad, staklo i PET ambalažu. Ostali otpad odlagat će se kao i do sada u posude za miješani komunalni otpad.

Odvojenim sakupljanjem iskoristivog otpada omogućuje se iskorištavanja mnogih korisnih sastojaka jer se odvojeno sakupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Pritom se smanjuje onečišćenje okoliša i štedi energija.

Ako želiš zaštiti prirodu i okoliš, jedna od najjednostavnijih stvari koje možeš učinit je odvojeno sakupljanje otpada, poručuju iz Čistoće.
 
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Što omogućuje sklapanje ugovora o upravljanju zgrada, koje sve usluge nudi i čime jamči kvalitetu izvršenih usluga moglo se, među ostalim, saznati na izložbenom prostoru podružnice Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo. Zahvaljujući kvaliteti i obimu usluga koje nudi, podružnica GSKG je među vodećim upraviteljima, ne samo u Gradu Zagrebu, već i u cijeloj Hrvatskoj.

Sklapanje ugovora s GSKG-om, među ostalim, jamči pravnu i tehničku pomoć u odnosu na graditelja, vezano za otklanjanje nedostataka uočenih kod tehničkog prijema zgrade i preuzimanje stanova, stručnu pomoć pri sklapanju međuvlasničkih ugovora i ugovora o upravljanju, zastupanje suvlasnika pred sudovima i drugim tijelima vlasti, etažiranje, upis u zemljišne knjige, mogućnost financiranja nužnih popravaka, osiguranje zgrada i još mnogo različitih usluga vezanih za održavanje i upravljanje zgrada.

GSKG je na velesajmu predstavio i organizaciju upravljanja i održavanja stambenih zgrada s osvrtom na energetsku učinkovitost. U prezentaciji Marka Vućka, direktora tehničkog sektora održavanja i Nade Matić, voditeljice Odjela veliki popravci, mogle su se čuti općenite informacije o održavanju zgrada uz osvrt na Pravilnik o energetskom certificiranju koji je stupio na snagu 1. travnja 2010. Prema Pravilniku, sve zgrade će do ulaska u Europsku uniju morati imati energetski certifikat – svojevrsnu iskaznicu iz koje će se vidjeti koliko energije zgrada godišnje troši za grijanje s prijedlogom mjera ušteda.

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade, i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, na osnovu kojih će zgrada biti svrstana u jedan od osam energetskih razreda. Oni se kreću od A+, kao najboljeg, najštedljivijeg, do G, kao energetski najrastrošnijeg razreda. Prema takvoj kategorizaciji, svaki kupac može jasno procijeniti isplati li mu se živjeti u takvom objektu s obzirom na potrošnju, jer će se to odraziti i na visinu njegovih komunalnih računa.
 
GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o.
Razvoj plinofikacije grada Zagreba Gradska plinara Zagreb d.o.o. predstavila je izložbom starih fotografija i eksponatima plinomjera koji su se koristili od 1931. godine sve do danas. Na izložbenom prostoru također su se mogle dobiti informacije o priključenu na plinsku mrežu, načinima priključenja, pokrivenosti plinske mreže te planovima izgradnje, odnosno plinofikacije.

Napravljena je i usporedba efikasnosti prirodnog plina u odnosu na druge energente koja je, među ostalim, pokazala da je prirodni plina najisplativije fosilno gorivo za pogon cestovnih motornih vozila i mehanizacije, ekološki najprihvatljiviji energent, da se kroz uporabu smanjuju troškovi održavanja motora čime se produljuje i njegov vijek trajanja. Analiza energetska učinkovitost i isplativosti prelaska s drugih vrsta energenta za grijanje na plin također je pokazala da se kroz uporabu smanjuju troškovi eksploatacije.

Mjere sigurnosti u slučaju istjecanja plina predstavljene su u izvrsnoj brošuri - Prirodni plin siguran pri uporabi, koju bi svako domaćinstvo koje se koristi plinom trebalo imati.

GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPRSKRBA d.o.o.
Uz opskrbu prirodnim plinom, što je osnovna djelatnost društva, Gradska plinara Zagreb – opskrba d.o.o. na Jesenskom velesajmu predstavila je laboratorij za mjerenje protok plinova i punionicu stlačenog prirodnog plina.

U laboratoriju GPZ – Opskrba vrši se ispitivanje i ovjeravanje mjerila protoka plina (plinomjera). Svake godine približno se ispita više od 13.000 mjerila protoka različitih kapaciteta i oko 40 korektora volumena. Laboratorij također održava radne etalone u svrhu osiguranja kvalitetnog mjerenja na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb.

U tijeku su pripreme za akreditaciju prema normi HRN ENISO/IEC 17020 - Opći kriterij za rad raznih vrsta inspekcijskih tijela i prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Laboratorij planira proširiti područje rada na područje temeljnog mjeriteljstva (uspostava primarnog etalonskg sustava za protok plinova na području RH).

Punionica stlačenog prirodnog plina smještena je unutar GPZ-a na Radničkoj cesti 1. Koristi se kao javan punioca za brzo punjenje vozila pogonjena stlačenim prirodnim plinom. Opremljena je s dva dvostruka dispanzera uz mogućnost istodobnog punjenja 4 vozila. Punionica stlačenog prirodnog plina GPZ – Opskrba puštena je u rad 1994. godine i prva je punionice te vrste u Hrvatskoj.

VODOOPSKRBA I ODVODNJA
Zagreb je grad kvalitetne vode - bila je osnovna poruka izložbenog prostora podružnice Vodoopskrba i odvodnja. Na izložbenom prostoru tako se moglo saznati da, prema analizi iz Beča, Zagrepčani koriste pitku i kvalitetnu vodu koja je tijekom pola stoljeća tlačnim pumpama utiskivana u vodospreme što je pružilo mogućnost kvalitetnog stanovanja u kućama i stanovima.

Tijekom razvoja i rasta vodoopskrbnog sustava, zagrebački Vodovod dobio je i vlastiti laboratorij za bakteriološku i fizikalno-kemijsku kontrolu vode koja se svakodenvno provodi.

Posjetitelji su također mogli saznati sve o Muzeju vodoopskrbe koji je pokrenut prilikom obilježavanja 100. obljetnice Vodovoda. Ideja o otvaranju muzeja rodila se sredinom 20. stoljeća. Naime, prilikom svake nove intervencije na cjevovodima raspravljalo se o koristi od uzoraka stanovitih deformacija nastalim na cjevovodima. Izloženi eksponati cijevi poslužiti bi stručno promatranju, a i kao informacija svima ostalima.

1994. godine, povodom 85. obljetnice Vodovoda Grada Zagreba i puštanja u rad najvećeg crpilišta Mala Mlaka, upriličena je mala izložba vodovodnih uređaja. Ta je izložba ujedno bila i prvi korak i poticaj na razmišljanje o prikazu cjelovito razvoja vodoopskrbe Grada Zagreba. Za potrebe muzeja uređena je jednokratna zgrada na crpilištu Mala Mlaka. Kada je muzej pokrenut, eksponati su postavljeni na vanjskom i unutrašnjem prostiru. Jedan od eksponata, Viktorijin zdenac, bio je postavljen na izložbenom prostoru podružnice kojeg su krasile i fotografije Toše Dapca.

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
U sklopu sajamske teme Promet i logistika, podružnica Zagrebački električni tramvaj predstavila je novi sustav naplate prijevoza, sustav nadzora i upravljanja prometom, turističke linije te povijesni razvoj javnoga gradskog prijevoza. Povijesna priča o ZET-u posjetiteljima je predstavljena izložbom povijesnih fotografija, maketama tramvaja koje su izradili članovi Kluba željezničkih modelara Zagreb, te maketom uspinjače autora Radoslava Karleuše.

Na središnjem dijelu izložbenog prostora "uživo" se moglo vidjeti kako funkcionira novi sustav naplate prijevoza te sustav nadzora i upravljanja prometom. Od ZET-ovih stručnjaka, koji su na lokalnoj pozornici svakodnevno predstavljali nove tehnologije, također su se mogle saznati sve tehničke značajke sustava. Dio izložbenog prostora bio je posvećen oglašavanju. Ispod prave stajališne nadstrešnice mogle su se saznati sve pojedinosti o turističkoj ponudi ZET-a koju je na izložbenom prostoru predstavljao i turistički kabrio autobus parkiran uz nadstrešnicu. Posebna atrakcija za posjetitelje bile su dvodimenzionalne fotografije u prirodnoj veličini prve kondukterke Paula Landsky, kontrolorke voznih karata i vozačice tramvaja.

Svaki dan organizirane su prezentacije te ostali bogat program popraćen s nagradnim igrama. Na središnjoj pozornici, u suradnji s Osnovnom školom Dugave, održano je predavanje na temu Sigurnost djece u prometu i prevencija, a u suradnji s Policijskom upravom Zagrebačkom predstavljene su mogućnosti video nadzora. 

Marketing ZET-a predstavio je nove mogućnosti oglašavanja. Uz oglašavanje na cjelokupnoj vanjskoj površini tramvaja i autobusa, solo i zglobnih, uključujući i staklene površine, novost je i oglašavanje jumbo plakatima na bočnim površinama svih vozila uključujući i niskopodne tramvaje. U tijeku je i akcijska ponuda svih dosadašnjih načina oglašavanja uz 20 do gotovo 30 posto popusta. 

Izložbeni prostor ZET-a bio je jedan od najatraktivnijih na JMZV-u, što potvrđuje i priznanje za visoku razinu ukupnog nastupa koje je našoj podružnici dodijelio sajam Contech. 

ZAGREBPARKING
Podružnica Zagrebparking svoje je usluge predstavila polusatnim filmom o podružnici te video prezentacijom kompletne usluge i rada podružnice. Na izložbenom prostoru također su predstavljene usluge u kojima se koristi mobilna tehnologija, 4 m.
 
Uz već dobro poznate usluge m parking, m garage i m kontrol, javnosti je predstavljena i manje poznata usluga m tow truck, čijim su uvođenjem prije nekoliko godina postignute značajne usluge.

Naime, prije uvođenja usluge u svakom je vozilu za premještanje krivo parkiranih vozila uz radnike Zagrebparkinga morao biti komunalni redar ili prometni policajac po čijem je nalogu vozilo premještano. Uvođenjem usluge m truck ili pauk video nadzor, u 24 vozila komunalne redare i prometne policajce zamijenila je mobilna tehnologija.

Zahvaljujući primjeni suvremene tehnologije, slanjem MMS poruke s fotografijom vozila u prekršaju, premještanje vozila sada odobrava jedan policajac ili komunalni redar koji  dežura na deponiju u Strojarskoj.

ZAGREBAĆKI VELESAJAM
Podružnica Zagrebački velesajam na svom izložbenom prostoru najavila je program sajmova za 2011. godinu. Također su najavljeni i ovogodišnji sajmovi - AMBIENTA koja se održava od 13. do 17. listopada, ITERLIBER koji je na programu od 10. do 14. studenoga te Božićni velesajam od 17. do 30. prosinca. Najavljeni su i novi projekti ZimSki Show 2010 - 1. međunarodni sajam skijanja, zimskih sportova i prateće industrije i EROS4U - 1. međunarodni sajam erotike i preateće industrije.

ZimSki Show 2010 Zagrebački velesajam realizira u suradnji s magazinom Skijanje.hr. Sajam je namijenjen predstavljanju proizvođača, distributera i servisa opreme za zimske sportove, kao i putničkim agencijama, centrima za poboljšanje tjelesne kondicije, specijaliziranim trgovinama vitaminskim i mineralnim dodacima, te nakladnicima knjiga i časopisa vezanim za zimske sportove. ZimSki Show 2010. je na programu je od 4. do 7. studenoga 2010.

Sajam Eros4U novi je uzbudljivi projekt Zagrebačkog velesajma. Namijenjen je, prije svega, distributerima i proizvođačima proizvoda i usluga vezanim za erotsku kulturu i industriju, kao i svima koji žele prezentirati svoje proizvode u malo drugačijem svjetlu nego što je to do sada bilo uobičajeno. Programski sadržaj podijeljen je u tri djela: izložbeni dio maloprodajnog karaktera, Show program na pozornicama te Noćni party program sa nastupima svjetski poznatih DJ-ane. Sajam će se održati od 26. do 28. studenoga 2010.

ZGOS 
Potražimo blago u otpadu, Više cvijeća manje smeća, Rođendan bez smeća, Brdo na kraju grada i Spalionica – smeća čistionica naslovi su edukativnih slikovnica koje je podružnica ZGOS izdala zajedno s HUM nakladom d.o.o. Ovaj izvrstan projekt kroz edukativne priče Bože Markote i ilustracije Ide Mati uči djecu o važnosti gospodarenja otpadom. Namijenjen je predškolskom uzrastu i nižim razredima osnovne škole. 

Podružnica je na velesajmu predstavila i tijek sanacije odlagališta Jakuševec kojom je očišćeno 90 ha područja nekadašnjeg neuređeno smetlišta, spriječeno daljnje zagađivanje izvorišta pitke vode te očišćeno podzemlje od prijašnjih zagađenja. Na saniranom odlagalištu komunalni i ostali neopasni otpad Grada Zagreb zbrinjava se sukladno propisima RH i EU, organizirana je reciklaža građevnog otpada i biokompostiranje, organiziran je odvoz otpadnih autoguma i metalnog glomaznog otpada za reciklažu i izgrađen je sustav tehnološke vode za sve tehnološke potrebe Odlagališta koja se također koristi i za pranje ulica u Gradu Zagrebu. Na taj se način značajno štedi pitka voda. Podružnica je najavila i Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom koji će se održati u Zagrebu u studenom ove godine.

ZRINJEVAC
Cijeli paviljon 8A, ali i ostali paviljoni na Jesenskom velesajmu bili su izložbeni prostor podružnice Zrinjevac.

Osim što je obogatila prostor raznim raslinjem, podružnica je usred paviljona postavila i malu izložbu zelenila.

Uz to, prema riječima izlagača, osobito podružnice ZET, Zrinjevac je izvrsnom suradnjom značajno pridonio kvaliteti cjelokupnog predstavljanja Zagrebačkog holdinga na ovogodišnjem Jesenskom međunarodnom zagrebačkom velesajmu.