Poribljavanje jezera Jarun

Poribljavanje  jezera Jarun započinje danas 24.travnja. Cilj je stvaranje optimalne ihtiostrukture, a riječ je o složenom  i dugotrajnom  procesu. U tu svrhu u jezero se unose bijeli amur, bijeli i sivi glavaš, smuđ i pastrvski grgeč.
 
Neposredno prije ispuštanja ribe u jezero, potrebno je izmjeriti temperaturu vode jezera i temperaturu vode u bazenima za transport ribe, pri čemu temperaturna razlika ne smije biti veća od 5oC. Nakon poribljavanja, potrebno je zabraniti bilo kakav ribolov u razdoblju od 7 dana, u svrhu zaštite nasađenog ribljeg materijala.

Poribljavanje jezera Jarun obavlja se od 1993. godine sa svrhom održanja kakvoće vode na razini pogodnoj za kupanje i rekreaciju te oblikovanja ihtiostrukture koja će u najboljoj mjeri održavati kakvoću vode na toj razini.

Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Upravljanje sportskim objektima ovlaštenik je ribolovnog prava u izdvojenoj ribolovnoj zoni jezera Jarun kojom upravlja prema Ribolovno-gospodarskoj osnovi. Na temelju Ribolovno-gospodarske osnove određene su vrste i količina ribe i način poribljavanja.
Podružnica Upravljanje sportskim objektima