Počinje poribljavanje jezera Jarun

Idućih sedam do deset dana na Jarunskom jezeru zabranjeni su, zbog poribljavanja, svi oblici ribolova. Naime, prema planu poribljavanja, koje započinje danas, 29. travnja oko 11 sati, tijekom sljedećih nekoliko dana u jezero će ukupno biti pušteno 5295 kg ribe (približno 5,3 tone), odnosno 3380 kg bijelog amura, 1540 kg bijelog i sivog glavaša (tolstolobik), 300 kg smuđa i 75 kg pastrvskog grgeča.

Dok se novonasađena riba ne stabilizira, prigodom svakog poribljavanja tri do sedam dana nakon akcije treba zabraniti bilo kakav ribolov, u svrhu zaštite nasađenog „ribljeg materijala“. Također, neposredno prije ispuštanja ribe u jezero, mjeri se i temperatura vode jezera na mjestu ispuštanja i temperatura vode u bazenima za transport ribe (s dozvoljenim odstupanjem od oko 5oC, kako bi se izbjegao temperaturni šok).

Poribljavanje jezera Jarun obavlja se od 1993. godine, sa svrhom održanja kakvoće vode na razini one podobne za kupanje i rekreaciju te oblikovanja ihtiostrukture koja će u najboljoj mjeri održavati kakvoću vode na toj razini.

Mole se ribići da poštuju zabranu ribolova!
 
Za sve dodatne informacije može se kontaktirati Mladena Anića, na broj 091/4040 277 te 01/3031 862 i/ ili 01 3031 888.

Podružnica Upravljanje sportskim objektima