Novi članovi Uprave i Nadzorni odbor

Na 4. sjednici Skupštine Zagrebačkog holdinga d.o.o., održanoj 23. travnja, Skupština trgovačkog društva imenovala je dva nova člana Uprave Društva, te opozvala dosadašnji i imenovala novi Nadzorni odbor.

Novi članovi Uprave su Alenka Košiša Čičin-Šain i Damir Novinić. Njihovim imenovanjem Uprava Društva od danas ima pet članova. Predsjednik je Ivo Čović, a članovi su Vlasta Pavić, Branimir Delić, Alenka Košiša Čičin-Šain i Damir Novinić.

Skupština je također opozvala dosadašnje članove Nadzornog odbora i imenovala novi Nadzorni odbor. Pored Jelene Pavičić Vukičević i Vesne Majher, koje su opozvane koncem 2009., danas su razrješeni dužnosti Ivo Šikić, Božidar Špiček, Petar Kuzele, Ivan Friščić, Bojan Kodrić, Zorka Virag, Tomislav Babić i Želimir Broz.

U novi Nadzorni odbor, koji će imati samo pet članova, imenovani su ugledni stručnjaci - prof. dr. sc. Ivo Družić, prof. dr. sc. Josip Kregar, dr. sc. Dragan Kovačević, te Anđelka Buneta, dipl. oec. Osnovni kriteriji pri izboru novih članova Nadzornog odbora bili su njihova stručnost, iskustvo i dosadašnji rezultati.

Sukladno zakonu, jedno mjesto u Nadzornom odboru pripada zaposlenicima tvrtke.

Novi članovi Uprave

Mr.sc Alenka Košiša Čičin-Šain zastupnica je u gradskoj Skupštini Grada Zagreba. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1978 godine. Na istom fakultetu je magistrirala 1986. godine i stekla zvanje magistra tehničkih znanosti. Usavršavala se u inozemstvu. Obnašala je mnoge dužnosti, među ostalim, u razdoblju od 2000. – 2003. dužnost pomoćnice ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo. Za svoj rad dobila je mnoga javna priznanja i nagrade.

Damir Novinić dolazi s mjesta pomoćnika ravnatelja Hrvatske radio televizije za ekonomske poslove. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Specijalist je za upravljanje tvrtkama i poslovnim procesima, upravljanje projektima, marketing i korporativno komuniciranje. Ima bogato radno iskustvo, između ostalog, bio je član Uprave Pastor Grupe d.d. i predsjednik Uprave Pastor inženjering d.d., specijalist za vođenje projekata pri Veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj. Sudjelovao je u mnogim projektima, poput Hrvatske mirovinske reforme, projekta Hrvatske konkurentnosti i projekta Poduzetne Hrvatske. Godine 2004. imenovan je od strane Vlade Republike Hrvatske za člana Vijeća za ekonomsku politiku RH. Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata.

Članovi Nadzornog odbora

Prof. dr. sc. Ivo Družić redovan je profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Objavio je pet samostalnih znanstvenih knjiga i šest u suautorstvu. Autor je više od sto znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu. Tijekom dugogodišnjeg rada na Ekonomskom fakultetu bio je voditelj ili istraživač u više od dvadeset stručnih projekata praktičnog unaprjeđenja poslovne aktivnosti i razvoja gospodarskih subjekata. Član je Matičnog odbora za polje ekonomije i Nacionalnog vijeća za znanost Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. Josip Kregar zastupnik je u gradskoj Skupštini Grada Zagreba. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu 1976. godine. Magistrirao je na području javne uprave i političkih znanosti 1982., a 1991. i doktorirao. Predaje „Sociologiju“, „Sociologiju prava“ i „Sociologiju hrvatskog društva“ na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Gostujući je nastavnik na mnogim inozemnim sveučilištima. Autor je i koautor osam knjiga te mnogih znanstvenih radova. Bio je povjerenik Vlade RH za grad Zagreb te u dva mandata dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač je Transparency International Hrvatska.

Dr. sc. Dragan Kovačević doktor je ekonomskih znanosti i profesor financijskog menadžmenta i međunarodnih financija na VPS. Obnašao je mnoge dužnosti, između ostalog, direktora Centra ekonomskog razvoja, člana Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., ravnatelja Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja – HAGENA. Znanstveni je asistent na znanstvenim projektima Sveučilišta u Zagrebu, konzultant je i savjetnik američke Agencije za razvoj – USAID.

Anđelka Buneta, dipl. oec., obnašala je mnoge dužnosti, među ostalim, pomoćnika direktora i voditelja zajedničkih poslova Instituta za poljoprivredu i energetiku d.d., voditelja prodaje Liderpressa d.d., tajnika AMK Siget, izvršnog direktora CROMA – udruženje menadžera Hrvatske, člana Uprave Amplitudo d.o.o. – trgovina i konzalting. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1982. godine. Pohađa poslijediplomski studij Računvodstvo, revizija i financije.  Dobitnica je nagrade Projekt menadžer godine za projekt mirovinske reforme po izboru CROMA-e te međunarodnog priznanja za tehnički najbolje izvedeni projekt mirovinske reforme – USAID. Autor je niza stručnih članaka iz područja upravljanja kvalitetom (TEB, RIF).