Niže cijene parkinga

Na današnjoj sjednici Poglavarstvo je donijelo Pravilnik koji stupa na snagu 1. siječnja, a prema kojemu se snižavaju cijene parkiranja na javnim parkiralištima, ovisno o zonama, od 15 do 33%.

ZG Holding snizio je cijene u javnim garažama, pa se od 8 - 18h umjesto osam, plaća sedam kuna, a od 18 do 08 sati i nedjeljom, cijena sata parkinga snižena je s pet na četiri kune.

 
 • u I. ZONI parkiranje u trajanju do 30 minuta 7,00 kuna
 • u I. ZONI parkiranje u trajanju do 60 minuta 14,00 kuna
 • u II. ZONI parkiranje u trajanju do 60 minuta 7,00 kuna
 • u II. ZONI parkiranje u trajanju do 120 minuta 14,00 kuna
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 60 minuta 3,00 kune
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 120 minuta 6,00 kuna
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 180 minuta 9,00 kuna
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 240 minuta 12,00 kuna
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 300 minuta 15,00 kuna
 • u III. ZONI parkiranje u trajanju do 360 minuta 18,00 kuna
 • u IV. ZONI parkiranje u trajanju od 00:00 do 24:00 sati 5,00 kuna