Najčešće reklamacije na obračun potrošnje vode

Povjerenstvo za zaštitu potrošača Zagrebačkog holdinga zaprimilo je u proteklih šest mjeseci tridesetak reklamacija građana. Najčešće pritužbe su na prekomjernu potrošnju vode, a u korist potrošača riješeno ih je 14, s time da varira postotak otpisa prekomjerne potrošnje vode.

Podsjećamo, Povjerenstvu za zaštitu potrošača Zagrebačkog holdinga formirano je u rujnu prošle godine odlukom predsjednika Uprave Ive Čovića, kao drugostupanjsko tijelo za pritužbe korisnika. Povjerenstvo čini sedam članova i sedam zamjenika od kojih dva člana i dva zamjenika predlažu udruge (savezi udruga) za zaštitu potrošača.

Prema riječima Tomislava Lončara, tajnika Hrvatske udruge za zaštitu potrošača i člana Povjerenstva, Zakonom o zaštiti potrošača iz 2003. godine davatelji javnih usluga bili su dužni osnovati Povjerenstva za reklamacije potrošača. Navedena povjerenstva nisu zakonom definirana kao drugostupanjski organi već je to preuzeto praksom. To su udruge za zaštitu potrošača željele promijeniti Zakonom iz 2007. godine i izmjenama i dopunama Zakona iz 2009. ali u tome nisu uspjele.

Stoga su u Hrvatskoj udruzi za zaštitu potrošača zadovoljni što je Zagrebački holding osnovao jedno povjerenstvo za sve davatelje javnih usluga Zagrebačkog holdinga jer je tako jednostavnije raditi, kaže T. Lončar te dodaje:

- Nezadovoljni potrošač svakako treba prvenstveno pisanim putem zatražiti objašnjenje od davatelja usluge na koju se žali i treba platiti nesporni dio. Od davatelja usluge treba dobiti odgovor u roku 15 dana od dana primitka prigovora. Dok je potrošač u žalbenom postupku ne smije mu se isključiti javna usluga. Kada dobije odgovor, u slučaju da je potrošač nezadovoljan može se požaliti Povjerenstvu za reklamacije potrošača koje mora donijeti odluku u roku 30 dana od dana primitka žalbe.

Članovi Povjerenstva nastoje sve odluke na sjednicama donijeti konsenzusom, a ako se on ne postigne tada svaki član Povjerenstva može dati izdvojeno mišljenje. Za sada smo zadovoljni kako su donesene odluke na Povjerenstvu, zaključuje T. Lončar.

Povjerenstvo se od osnutka sastalo prvi puta 3. studenoga 2009. Od tada se sjednice održavaju u prosjeku svaki mjesec, no neke su reklamacije upućene još dok Povjerenstvo nije bilo osnovano, pa se na odgovor dulje čekalo. Podnositelji pritužbe do sada se nisu odazivali pozivu na sjednice Povjerenstva, iako im je Pravilnikom o radu dana ta mogućnost.

Kako ističe Tomislav Lončar, dobro je da je Zagrebački holding objedinio sve davatelje usluga u jedno Povjerenstvo te svakako potrošači trebaju ostvariti to svoje pravo kada to smatraju potrebnim.

Građani se navedenom povjerenstvu mogu obratiti na adresu - Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, n/r tajnice Povjerenstva, Tanje Kezelj Liović. O djelokrugu Povjerenstva saznajte više uvidom u njegov Pravilnik o radu.