Najbolje ide uz najbolje – Podružnici ViO dodijeljen još jedan međunarodni certifikat

Podružnica Vodoopskrba I odvodnja od danas je vlasnik certifikata ISO 22000: 2005 za izgrađen Sustav upravljanja sigurnošću hrane. U ime  tvrtke Bureau Veritas Certification-a, koja je i provela postupak certifikacije, Miljenko Gosporadić  je danas u Direkciji Zagrebačkog holding svečano uručio diplomu, voditelju podružnice Vodoopskrbe i odvodnje  Davoru Poljaku i Želimiru Delaču, voditelju cijelog projekta.

- Kroz izvrsnost se identificiramo, kvaliteta je naše temeljno opredjeljenje te je ovaj certifikat potvrda ne samo toga, nego i velikog truda svih nas. Osim najbolje kontrole vode u vlastitom laboratoriju, vode vrhunske kvalitete, vlastitog laboratorija u odjelima odvodnje, sada smo ispunili i stroge zahtjeve ovog certifikata -  upravljanja hranom, ponosni su u Podružnici.

Certifikat ima veliku važnost i značaj za Podružnicu, a svakako i za  potrošače na uslužnom području Grada Zagreba zbog njihove sigurnosti u pogledu isporuke i konzumacije zdravstveno ispravne vode za piće.
Podsjetimo, audit procesa certifikacije u ViO provela je tvrtka Bureau Veritas Certification koja je krajem protekle godine provela certifikaciju za područja: Isporuka vode za piće te Restoran podružnice.

Dobiveni certifikat vrijedi do 17. siječnja 2016. godine.

ISO 22000 je prva međunarodna norma za implementaciju sustava zdravstvene sigurnosti hrane. Obuhvaća interaktivnu komunikaciju, upravljanje sustavom i upravljanje rizicima. Struktura norme je usklađena s ISO 9001 i ISO 14001.

Bureau Veritas Certification  nalazi se među prvim aktivnim sudionicima tehničkog odbora koji je razvio normu ISO 22000 te prihvatio HACCP sustav. Ujedno je i prva certifikacijska kuća koja je dobila pravo certifikacije prema zahtjevima norme ISO 22000 od DANAK-a, a danas je akreditirana od strane međunarodnog tijela UKAS.

Bureau Veritas Certification posluje u više od 100 država.