Izmjene u radu Centra za korisnike i podružnice ViO

U želji da još više unaprijedimo našu uslugu i uskladimo ju s potrebama korisnika naših usluga,  od 1. listopada ove godine u Centru za korisnike, u Ulici grada Vukovara 41, uvodi se novo radno vrijeme.

Centar će prema novom radnom vremenu raditi ponedjeljkom i srijedom od 7,30 do 18,30 te utorkom, četvrtkom i petkom od 8,00 do 16,00 sati. U tijeku je i  implementacija novih poslovnih procesa, te Centar u subotu, 29. rujna, neće raditi sa strankama.

Od 1. listopada izmjena u radu bit će i u podružnici Vodoopskrba i odvodnja koja više neće biti u mogućnosti zaprimati uplate građana za naknadu potrošnje vode u svojim prostorima u  Ulici Eleonore Patačić 1b.

Računi podružnice Vodoopskrba i odvodnja mogu se platiti bez naknade za uslugu platnog prometa u Centru za korisnike Zagrebačkog holdinga. Kako bi se omogućio  prihvat većeg broja uplata, korisnicima će u Centru u Ulici grada Vukovara biti na raspolaganju i dvije dodatne blagajne.

Podsjećamo da se u Centru za korisnike bez naknade platnog prometa mogu podmiriti sljedeći računi i naknade: jedinstvena uplatnica, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada za potrošnju  vode, naknada za utrošak plina, za odvoz komunalnog otpada te pričuva za zgrade pod upravljanjem GSKG-a.

Kao i do sada, jedinstvenu uplatnicu Zagrebačkog holdinga možete podmiriti trajnim nalozima ili elektroničkim prezentiranjem računa preko Zagrebačke banke d.d., trajnim nalozima preko Privredne banke Zagreb d.d., trajnim nalogom preko American Express kartice koju je izdao PBZ Card d.o.o. te trajnim nalogom preko Diners Club kartice koju je izdao Erste Card Club d.d.
 
CENTAR ZA KORISNIKE
Zagrebačkog holdinga
Ulica grada Vukovara 41

Radno vrijeme:
ponedjeljkom i srijedom
od 07,30 do 18,30 sati
utorkom, četvrtkom, petkom
od 08,00 do 16,00 sati