Izmjena pločica s brojevima zgrada

Ovih dana podružnica GSKG šalje obavijest svim predstavnicima suvlasnika o Pravilniku o izgledu i veličini pločica za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih pločica te pločica za označavanje zgrada brojevima, koji je donio Grad Zagreb i stupio je na snagu 01.01.2013.
 
Važeći Zakon o naseljima je odredio kako je financiranje nabave i postavljanja ploča s imenom ulice ili trga u obvezi jedinica lokalne (regionalne) samouprave, dok je financiranje postavljanja pločica s brojem zgrade u obvezi (su)vlasnika. Temeljem toga, Grad Zagreb je donio odluku o osiguravanju sredstava za sufinanciranje tih radova zainteresiranim vlasnicima zgrada u iznosu 50% dok će ostatak ići na teret zajedničke pričuve. Predviđeni iznos koji će financirati suvlasnici je cca 100 kn (osim uže gradske jezgre gdje će pločice biti drugačije izvedbe i boje te nešto skuplje).
 
Iako je rok za provođenje pravilnika 4 godine, nakon čega će komunalni redari provjeravati stanje na terenu, kako bi ostvarili mogućnost sufinanciranja za ovu godinu, predstavnici suvlasnika nam trebaju u što kraćem roku povratno dostaviti priloženu suglasnost (u privitku dopisa/obavijesti) s potpisom i ovjerom. To mogu učiniti poštom ili osobno na adresu:
 
Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica GSKG, Savska cesta 1
Odjel ugovaranja i marketinga, soba 117
 
te putem elektronske pošte: gskg@gskg.hr
 
uz napomenu da će iste obavijesti dobiti i suvlasnici zgrada pod prinudnom upravom.
 
Po zaprimanju, suglasnosti ćemo proslijediti u Grad Zagreb koji će putem javnog natječaja izabrati najpovoljnijeg izvoditelja za izradu i postavljanje novih pločica kao i demontažu postojećih.
 


Podružnica GSKG