Građani na internetu pohvalili Čistoću

Stalno poboljšavanje kvaliteta usluga u podružnici Čistoća uz uvođenje najmodernijih, integriranih  sustava upravljanja kvalitetom rezultiralo je pohvalama građana.  Naime, rezultati ankete, objavljene na web stranici www.cistoca.hr, potvrdili su sve veće zadovoljstvo građana uslugama Čistoće.

U prvom polugodištu 2011.g., od ukupnog broja posjetitelja web stranice, koji su ispunili anketni upitnik, 27,50 % ispitanika je usluge Čistoće ocijenilo ocjenom odličan, 41,30 % ocjenom vrlo dobar, a 22,90 % ocjenom dobar. Ocjenu dovoljan dalo je 3,70 % ispitanika, ocjenu nedovoljan 2,80 % ispitanika, dok 1,80 % ispitanika nije odgovorilo na postavljeno pitanje.  Anketu su ispunili građani iz svih gradskih četvrti, osim Trnja.
 
Iako raduje mišljenje građana, Čistoća će i nadalje razvijati cjeloviti sustav gospodarenje otpadom  na području  Zagreba, a sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima. Pri tome, posebno će se ustrajavati na ostvarivanju partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima te zajedničkim,  djelotvornim gospodarenjem otpadom s ciljem stalnog  smanjivanja njegovih količina, volumena i štetnih svojstava.   
 
Podsjetimo, u sklopu Politike upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu, podružnica Čistoća uvela je u svoje poslovanje Sustav HACCP (preporučeni međunarodni kodeks prakse- Opća načela higijene hrane), a završava i s uvođenjem Sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu prema OHSAS 18001:2007.
 
Sustavno poboljšavanje kvalitete poslovanja, koje rezultira većom kvalitetom pruženih usluga korisnicima, temelji se na primjeni Sustava upravljanja kvalitetom i okolišem zasnovanom na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004, čiji je cilj potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom procesa i usluga te zaštitom okoliša.
 
Podružnica Čistoća