Građani na internetu pohvalili Čistoću

Stalno poboljšanje kvalitete usluga Čistoće, ponovno je rezultiralo pohvalama građana.  Rezultati ankete, objavljene na web stranici www.cistoca.hr, potvrdili su još veće zadovoljstvo građana uslugama Čistoće u 2011. nego godinu ranije.
 
U 2011. godini, od ukupnog broja posjetitelja web stranice podružnice Čistoća koji su ispunili anketni upitnik, 24 % ispitanika je usluge Čistoće ocijenilo ocjenom odličan, 42,29 % ocjenom vrlo dobar, a 21,71 % ocjenom dobar. Ocjenu dovoljan dalo je 6,85 % ispitanika, dok je samo 4 % ispitanika rad Čistoće ocijenilo nedovoljnom ocjenom.  Anketu su ispunili građani iz svih gradskih četvrti.
 
Iako raduje mišljenje građana, Čistoća će i nadalje razvijati cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području  Zagreba sukladno načelima zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskim propisima. Pri tome, posebno će se ustrajavati na ostvarivanju partnerstva sa svim zainteresiranim društvenim skupinama i pojedincima s ciljem stalnog  smanjivanja količina otpada, te njegova volumena i štetnih svojstava.   
 
U 2011. godini u odnosu na godinu ranije, smanjila se količina otpada kojega je Čistoća odvezla na odlagalište otpada i to za 4,29 %, a također se bilježi i pad količine skupljenog glomaznog otpada iz domaćinstava za 8,65%. Broj divljih odlagališta smanjio se za 17,39%, dok su količine otpada odvezene s njih porasle su za 7,76 %.
 
Podsjetimo,  otpad je moguće izbjeći u proizvodnji i potrošnji, a zatim iskorištavanjem njegovih vrijednih svojstava u materijalne i energetske svrhe kad je on već nastao. Otpad koji se nije mogao iskoristiti, potrebno je obraditi te odložiti na sanitarno odlagalište.
 
U proizvodnji materijalnih dobara izbjegavanje otpada obuhvaća razvoj čistije proizvodnje i burze otpada, reciklaže (povratno korištenje) tvari i energije, proizvodnje proizvoda s manjim potencijalom otpada i proizvodnje s korištenjem sekundarnih sirovina, dok u potrošnji materijalnih dobara izbjegavanje otpada obuhvaća razvoj korištenja proizvoda s manjim potencijalom otpada, racionalnog korištenja proizvoda i racionalnog postupanja s otpadnim tvarima.
 
 
 
Podružnica Čistoća