Dodjela donacija u 2009. godini

 Zagrebački holding d.o.o. objavljuje natječaj
za dodjelu donacija u 2009. godini


MI ZAGREPČANI VJERUJEMO U HUMANOST, U KULTURU, U UMJETNOST, OBRAZOVANJE I ŠPORT. VJERUJEMO DA TREBA POMOĆI ONIMA KOJIMA JE TO POTREBNO, RAZVEDRITI, POUČITI, ULJEPŠATI SVIJET OKO SEBE, KAKO BI NAM SVIMA BILO BOLJE. ZBOG TOGA ĆEMO I OVE GODINE PAŽLJIVO ULAGATI U SVOJ GRAD, KAKO BISMO OSTATAK SREDSTAVA MOGLI ULOŽITI U ONO U ŠTO VJERUJEMO. I U ONE U KOJE VJERUJEMO.

Zagrebački holding d.o.o. objavljuje javni poziv na Natječaj za dodjelu donacija u 2009. godini.

Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje projekata (aktivnosti) iz područja:
 • humanitarni projekti
 • umjetnost
 • kultura
 • obrazovanje
 • sport
Uvjeti natječaja
 • Sudionici natječaja mogu biti pravne osobe, obrtnici, registrirane udruge, ustanove ili društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
 • Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti u 2009. godini.
 • Sudionici natječaja ne mogu biti zaposlenici Zagrebačkog holdinga d.o.o. ili članovi Povjerenstva za dodjelu donacija.
Kriteriji za odabir
 • kvaliteta projekta
 • izravna ili neizravna dobrobit za društvenu zajednicu
 • stupanj korisnosti za društvenu zajednicu
 • originalnost i posebnost projekta
Pravila natječaja
 • Sve zainteresirane osobe imaju pravo podnošenja prijave za samo jedan projekt
 • Sudionici natječaja Zagrebačkom holdingu d.o.o. dostavljaju projekt ili zamolbu za donaciju na adresu Zagrebački holding d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10 000 Zagreb s naznakom „NATJEČAJ ZA DONACIJE – NE OTVARATI“
 • Projekt mora biti jasno opisan, ispisan pisačem na papiru formata A4, s najviše 10 stranica teksta.
 • Traženi novčani iznos mora biti jasno naznačen.
 • Prijava mora biti ovjerena i potpisana od strane ovlaštene osobe i sadržavati dokaz o pravnoj osobi, obrtniku, registraciji udruge, ustanove ili društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
 • Prijava i opis se uzimaju u obzir ukoliko su poslani najkasnije do 31.01.2009.. godine.
 
Rezultati natječaja

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od trideset (30) dana od isteka roka završetka natječaja u dnevnim novinama u kojima je objavljen i natječaj te na Internet stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Zagrebački holding d.o.o. zadržava pravo ne dodjeliti donaciju niti jednom sudioniku natječaja bez posebnog obrazloženja.