Čistoća u stručnom posjetu Cipru

Predstavnici podružnice Čistoća na čelu s voditeljem Branimirom Valašekom od 7. do 9. studenog bili su u radnom posjetu  Larnaku (Cipar) radi  upoznavanja s radom jednog od najmodernijih postrojenja za obradu otpada u Europi.  

Postrojenje je prema BOT (build-operate-transfer) principu izgradila tvrtka Helector. Vrijednost ugovora je 35 mil. EUR uz dodatnih oko 8 mil. EUR za novo odlagalište otpada. Ta su sredstva dobivena iz Kohezijskog fonda EU, dok je vlada osigurala zemljište i infrastrukturu.

Moderno postrojenje se sastoji iz dvije osnovne jedinice: mehaničke separacije miješanog komunalnog otpada i jedinice za kompostiranje.  Projektirani kapacitet  postrojenja je: 160 000 t/god miješanog komunalnog otpada, 16 000t/god zelenog otpada (iz vrtova i sl.) te 20 000 t/god odvojeno skupljenog otpada.  Cijena tretmana varira i trenutno iznosi 67 EUR/t.

Kompostiranje biootpada

Jedinica za mehaničku separaciju otpada prihvaća miješani komunalni otpad koji se doprema iz pretovarnih stanica u mjestima regije i u automatiziranom postrojenju korištenjem magnetskih, balističkih i NIR (engl. NearInfraRed) separatora razdvaja njegove ključne komponente: biootpad, papir  („obični“ i ambalažni), pojedine vrste plastika ( PET, folija, PE/PP) te željezo i aluminij. Te se vrste otpada mogu uključiti u sustav recikliranja i time ostvariti dodatni prihod u svrhu ekonomičnog rada cijelog postrojenja.

Kompostiranje odvojenog biootpada odvija se najprije u zatvorenom sustavu do 5 dana uz intenzivnu aeraciju, a potom dozrijeva u natkrivenom skladištu oko 5 tjedana. Zrak iz prostora mehaničke separacije pročišćava se vrećastim filterima i biofilterima, tako da praktički nema onečišćenja okoline.

Kompost koji sada nastaje u postrojenju koristi se kao prekrivka na odlagalištu jer na Cipru nema zainteresiranih potrošača za druge primjene. Količina dobivenog goriva iz otpada (RDF) iznosi 15 -20 posto i trenutno se ne spaljuje jer ne postoji spalionica koja je planirana kao jedno postrojenje za cijeli Cipar.
 
Podružnica Čistoća