Čistoća otvara nova reciklažna dvorišta

Podružnica Čistoća 1. prosinca otvara novo reciklažno dvorište u Zagorskoj ulici, a početkom proljeća, na prostoru gdje upravo završava izgradnja komunalne baze, dobit će ga  i Špansko. U planu su još dva reciklažna dvorišta i to na lokacijama bivše Zagrepčanke u Heinzlovoj i bivšeg Gredelja u Strojarskoj ulici.
 
Izgradnjom novih reciklažnih dvorišta podružnica Čistoća sustavno ostvaruje plan kojim bi svaka gradska četvrt trebala imati svoje reciklažno dvorište. Time bi se poboljšao sustav gospodarenja otpadom, građani bi dobili bolje uvjete za djelotvorno postupanje s otpadom, a krajnji rezultat bila bi viša kvaliteta života u Zagrebu. 

Odvojenim se skupljanjem i recikliranjem otpada izbjegava njegovo odlaganje. Time se omogućava iskorištavanje mnogih korisnih sastojaka jer se odvojeno prikupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Pritom se smanjuje onečišćenje okoliša, a posebno štedi energija. Osim toga, odvojenim se skupljanjem i recikliranjem otpada ostvaruju i druge gospodarske koristi kao npr. smanjenje uvoza sekundarnih sirovina, zapošljavanje radnika, smanjenje troškova odlaganja i dr.
 
Podsjetimo,  reciklažna dvorišta su mjesta gdje građani mogu besplatno odložiti dvadesetak vrsta otpada, primjerice: papir, karton, plastiku, staklenu i metalnu ambalažu, ravno staklo, limenke, stiropor, stare baterije, PET-boce, PE-foliju, zeleni otpad, otpadne gume bez naplatka, krupni otpad, elektronički otpad, dok na jedno reciklažno dvorište mogu odložiti i opasni otpad iz domaćinstva: akumulatore, fluorescentne cijevi, stare ljekove, otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.).
 
 

Podružnica Čistoća