Zagrebački holding d.o.o. oštro protiv korupcije

Ponukani brojnim pozivima građana koji nam izražavaju potporu u borbi protiv korupcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., ovim putem želimo im zahvaliti što su nam pomogli da otkrijemo nezakonite radnje u podružnici Vodoopskrba i odvodnja. Želimo istaknuti da je od 2008. do 2011. podignuto 40 kaznenih prijava protiv radnika zbog različitih kaznenih djela, te su uručena 36 izvanredna otkaza zbog kršenja obveza iz radnog odnosa.

U posljednje tri godine poduzeli smo niz radnji u cilju povećanja transparentnosti poslovanja tvrtke, kao što su: uspostava Službe za unutarnju reviziju i kontrolu sa širokom spektrom ovlasti, usvojen Etički kodeks za zaposlenike, ustrojeno Povjerenstvo za reklamaciju potrošača i Etičko povjerenstvo, koje razmatra prijave nepravilnosti, po prvi put izvršena je dodjela donacija putem javnog natječaja sa nezavisnim članovima Povjerenstva za odabir. Tvrtka je uspostavila telefonske linije (01 6420 073, 074) i mail adrese (info@zgh.hr) na kojima je u prvoj polovici ove godine odgovoreno na šest tisuća upita  građana.

Ove činjenice govore u prilog tvrdnji da je riječ o iznimnom iskoraku Zagrebačkog holdinga u transparentnom i zakonitom poslovanju te da se sustavno provodi politika nulte tolerancije na koruptivno ponašanje i nesavjesno obavljanje radnih zadataka.Također, Služba za unutarnju reviziju i kontrolu redovito provodi kontrolu poslovanja po podružnicama te reagira na sve dojave o mogućim nepravilnostima. Na ovaj način je stvorena klima unutar tvrtke u kojoj se potiču i ohrabruju zaposlenici da  prijave sumnje o nepravilnostima i nezakonitostima.

Vezano uz informacije u medijima da, prema izvješću Državne komisije za kontrolu javne nabave, Zagrebački holding d.o.o. ima najveći broj žalbi na postupak javne nabave, naglašavamo kako ta činjenica proizlazi iz podatka da je Služba za nabavu u 2010. godini provela više od pet tisuća postupaka, a 25 prihvaćenih žalbi pretežito su se odnosile na minorne propuste tehničke prirode, poput pogrešnog naziva ponuditelja u Upisniku o zaprimanju ponuda i slično.

Izražavamo žaljenje što se u dijelu medija 13 tisuća zaposlenika koji savjesno i profesionalno obavljaju radne zadatke, izjednačava sa nekolicinom koji protuzakonitim radnjama ruše ugled zaposlenika i tvrtke.

Ovim putem pozivamo sve građane da sve uočene nepravilnosti prijave putem e-mail-a: eticko.povjerenstvo@zgh.hr ili Povjerenstvu za reklamacije potrošača na adresu Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Služba za korporativne komunikacije