Natječaj za za imenovanje direktora Sektora ekonomskih poslova

Zagrebački holding d.o.o. kontinuirano radi na povećanju kvalitete svojih usluga, racionalizaciji poslovanja i postignuću ostalih ciljeva iz zacrtanih poslovnih planova.

S ciljem odabira što kvalitetnijeg stručnjaka raspisuje
 
Natječaj za imenovanje
direktora Sektora ekonomskih poslova 

Natječaj je danas, 23. srpnja 2011., objavljen u Jutarnjem i Večernjem listu. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od objave natječaja.