Upis zgrada u zemljišne knjige

Upravitelji zgrada dužni su pokrenuti upis u zemljišne knjige svih neupisanih zgrada koje su izgrađene do 1. siječnja 1997. Taj bi postupak trebao ubrzati sređivanje zemljišnih knjiga.
 
Obvezu upisa u zemljišne knjige svih neupisanih zgrada koje su izgrađene do 1. siječnja 1997., koja je propisana desetom novelom Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, imaju svi upravitelji zgrada. To znači da su obvezni navedeni postupak pokrenuti u roku od tri godine od stupanja na snagu zakona, tj. do 29. prosinca 2012. godine.
 
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo kao vodeći upravitelj zgrada u Zagrebu je od kraja svibnja 2010., kada je na snagu stupio Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisa posebnog dijela nekretnine, pokrenulo oko 2600 postupaka od čega je njih oko 500 predano za upis u zemljišne knjige.
 
Deseta novela Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima olakšala je upis u zemljišne knjige. Naime, njome je izričito rečeno da za upis vlasništva posebnog dijela koji nije bio upisan u knjigu položenih ugovora, nije potrebna pisana suglasnost svih suvlasnika. Pravilnikom je ukinuta i obveza izrade elaborata etažiranja, tj. potvrde da je posebni dio samostalna uporabna cjelina čime je otklonjena najveća prepreka u dosadašnjem postupku etažiranja zgrada.
 
Postupak povezivanja obuhvaća upis katastarske čestice i promjene izgrađenosti, upis posebnog dijela te prava vlasništva na posebnim dijelovima.
 
Nakon prikupljanja dokumentacije (iz Ureda za katastar, zemljišne knjige, gradskih ureda i drugih službi) te izrade geodetskog elaborata ako je čestica promijenjena u katastru, ali ne i u zemljišnoj knjizi, upravitelj zgrade podnosi prijedlog za uknjižbu zemljišnoknjižnom sudu. 
 
Troškove postupka snose svi suvlasnici, a naplaćuju se iz sredstava pričuve.
 
Dodatne informacije: Podružnica GSKG, Odjel etažiranja, Savska cesta 1, tel: 01 45 65 843