Odgovoreno na 2528 e-mailova i 3500 telefonskih poziva građana

Služba korporativnih komunikacija Zagrebačkog holdinga u proteklih je pet mjeseci odgovorila na 2528 upita građana zaprimljenih na info elektronsku poštu te na oko 3500 telefonskih upita.

- Zaustavio sam se samo na 5 minuta, a dočekala me dnevna karta ispod brisača, Zašto imam dug po računu, a sve sam podmirio, Posijecite drveće ispred kuće, Hoćete li asfaltirati cestu u mojoj ulici - samo su neki od upita, primjedbi i zahtjeva koje svakodnevno, od 8 do 16 sati, zaprimaju Vanja i Katarina. Rad na info telefonima započele su još kao studentice.

Predanost i entuzijazam kojima svakodnevno nastoje riješiti probleme sugrađana prepoznati su i kod nadležnih rukovoditelja. Direktor korporativnih komunikacija Dušan Viro kaže da ga „silno veseli njihov vedar duh, optimizam i individualni pristup svakom korisniku“.

O tome svjedoči svako pismo zahvale građana, koja su najveći motivacijski faktor. Katarina  i Vanja s osmjehom slušaju primjedbe građana, kontaktiraju nadležne podružnice kako bi se situacije promptno riješile, a najveće zadovoljstvo im je kada mogu obavijestiti stranku da je problem riješen, odnosno da su njihove konstruktivne primjedbe usvojene.

Ističu da svako „hvala“ korisnika veseli i potiče da s osmijehom i dalje obavljaju radne zadatke.

Zadovoljstvo korisnika naših usluga i interaktivan odnos s građanima spada u prioritete komunikacijske strategije i jedna je od najvažnijih odrednica poslovne politike Uprave tvrtke.