ZGH u projektu Poticanje energetske efikasnosti

Zagrebački Holding d.o.o. priključio se projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj (Projekt SGE) koji je dio većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj.   

Osnovni mu je cilj smanjenje CO2 emisija kroz smanjenje potrošnje energije i vode. U prvoj fazi razvoja projekta započeo je Pilot projekt u objektima podružnica Čistoća, ZET i Zagrebačke ceste te u zgradi Uprave Zagrebačkog holdinga. Svaka podružnica je odredila tim od 2 osobe koji će biti odgovoran za gospodarenje energijom u prostoru, a iste osobe trenutno su polaznici Tečaja za energetske savjetnike. Piloti će se provoditi u sljedećih 16 mjeseci, nakon čega će se aktivnosti proširiti na sve podružnice ZGH.

Projekt SGE već više od dvije godine zajednički uspješno provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP) i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te Globalnog fonda za okoliš (GEF). Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, dok su prema građanstvu i uslužnom sektoru usmjerene druge aktivnosti poput nacionalne i lokalne informativne kampanje o energetskoj efikasnosti (EE), seminara, besplatnih početnih energetskih pregleda i savjetovanja.

Kao glavni ciljevi SGE projekta ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razinii. To doprinosi smanjenju potrošnje energenata i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.