Mladen Pejnović novi direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba d.o.o.

Na Skupštini Društva Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o, tvrtke kćeri Zagrebačkog holdinga d.o.o., održanoj u utorak, 29. ožujka, za novog direktora imenovan je Mladen Pejnović, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Mladen Pejnović diplomirani je ekonomist s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom na rukovodećim položajima. Dosada je bio direktor tvrtke Nova-international Zagreb, a od 2004. do 2007. bio je na poziciji potpredsjednika korporacije Golden Telekom u Moskvi te prvi zamjenik generalnog direktora Sovintela Moskva.

Na Skupštini je prihvaćena i Odluka o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb d.o.o., i to: Mirjane Keleminec, Pere Hrgovića, Josipa Petrača, Ante Kolobare, Margarete Mađerić i Zdravka Juća.

Novi NadzornI odbor čine članovi menadžmenta ZGH d.o.o.  i to: Branimir Delić, Vlasta Pavić, Alenka Košiša Čičin-Šain, Mirka Jozić, Renata Dogan i Igor Rađenović. Oni za svoj rad u Nadzornom odboru neće primati naknadu. 

Održana je i sjednica Skupštine  Društva Gradska plinara Zagreb d.o.o, na kojoj je prihvaćena Odluka o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora Gradske plinare Zagreb d.o.o., i to: Miro Laco, Andreja Kralj, Jurica Meić, Asja Bebić, Marko Marinić i Željko Blažinović. Imenovan je novi Nadzorni odbor u istom sastavu kao i u Društvu Gradska plinara Zagreb – Opskrba. d.o.o.