Započeo pilot-projekt odvojenog skupljanja korisnog otpada

Podružnica Čistoća započela je početkom ožujka pilot-projekt odvojenog skupljanja korisnog otpada na uzorku od 8000 domaćinstava na području Zapruđa i Kajzerice, dijela Dubrave te u Voćarskoj ulici.

Uz ovaj relativno veliki pilot projekt u tijeku je i pilot projekt odvojenog skupljanja otpada u zgradi na Zelenom trgu, te priprema projekta za zgradu Mamutica u ulici Božidara Magovca.

Glavni cilj projekata je utvrditi mogućnosti smanjenja količina otpada koje se odlažu na odlagalištu Jakuševec-Prudinec odvojenim skupljanjem korisnog otpada na mjestu nastanka (papir, staklo i plastika) te njegovim recikliranjem ili korištenjem za proizvodnju energije (biootpad).

U tu svrhu, na navedenim područjima postavljene su skupine spremnika za odvojeno skupljanje:
  • Papira i tetra paka – sivi spremnik s plavim poklopcem,
  • Stakla – sivi spremnik sa zelenim poklopcem,
  • Plastike – sivi spremnik sa žutim poklopcem.
Odvoz odvojeno skupljenog otpada po vrstama na području Zapruđa i Kajzerice obavljat će se prema sljedećem rasporedu:
  • Papira i tetra paka – 1 x mjesečno i to svake druge subote u mjesecu
  • Stakla – 1 x mjesečno i to svake treće subote u mjesecu
  • Plastike – 1 x mjesečno i to svake četvrte subote u mjesecu.
Raspored odvoza odvojeno skupljenog otpada po vrstama na području Zapruđa i Kajzerice za 2011. godinu .pdf
 
Odvoz odvojeno skupljenog otpada po vrstama na području Voćarske ulice i dijela Dubrave obavljat će se prema sljedećem rasporedu:
  • Papira i tetra paka – 1 x mjesečno i to svakog drugog petka u mjesecu
  • Stakla – 1 x mjesečno i to svake trećeg petka u mjesecu
  • Plastike – 1 x mjesečno i to svake četvrtog petka u mjesecu.
Raspored odvoza odvojeno skupljenog otpada po vrstama u Voćarskoj ulici i Dubravi za 2011. godinu .pdf
 
Pilot-projekt trajat će godinu dana tijekom koje će se pratiti učinci. Tromjesečni rezultati bit će prikazani stranicama podužnice na www.cistoca.hr.

Ovakvim pristupom, očekivane koristi bi trebale biti povećanje količina korisnog otpada koji će se reciklirati, smanjivanje količina otpada koje se odlažu na odlagalište Jakuševec-Prudinec, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš i bolja kvaliteta života u našem gradu.

Molimo građane za suradnju, jer time dobivamo svi!

Informacije za građane:
Podružnica Čistoća, 1000 Zagreb, Radnička cesta 82
tel: 6146-447, e-mail: pilot.projekt@cistoca.hr
 
foto galerija