Građani zadovoljni uslugama podružnice Čistoća

U nastojanju da kvaliteta usluga koje svakodnevno pruža građanima Zagreba bude na što višoj razini, podružnica Čistoća kontinuirano provodi razne akcije i projekte te prati njihovo provođenje.

Jamac kvalitete i svojevrsna potvrda uspješnosti njihovih napora su i međunarodni certifikati upravljanja kvalitetom i okolišem HRN EN 9001:2008 i  ISO 14001:2004.

Kako bi se što više približila korisnicima, Čistoća je prije nekoliko godina na svojim web stranicama objavila anketni upitnik u kojem, među ostalim, poziva građane da ocijene kvalitetu njenih usluga te izraze mišljenje, stavove i prijedloge, a s ciljem cjelovitijeg sagledavanja problema otpada i njegova djelotvornijeg rješavanja. Rezultati ankete su zaista izvrsni.

Od ukupnog broja posjetitelja web stranice podružnice koji su u 2010. ispunili anketni upitnik, 14,18 % ispitanika je usluge Čistoće ocijenilo ocjenom odličan, 42,90% ocjenom vrlo dobar, a 24,73 % ocjenom dobar. Ocjenu dovoljan dalo je 11,64 % ispitanika, ocjenu nedovoljan 6,19 % ispitanika, dok 0,36% ispitanika nije odgovorilo na postavljeno pitanje.

U 2010. anketni upitnik na web stranici podružnice Čistoća ispunilo je 275 posjetitelja (14 ispitanika manje nego u 2009.) i to 142 žene (51,64%) i 133 muškaraca (48,36 %). Ispitanici su bili iz svih gradskih četvrti osim Trnja.
 
 

   - Mladi nerijetko ismijavaju radnike Čistoće, a       da ne  poč  iste za njima živjeli bi u smeću - kaže gospođa Darinka    


Radnicima Čistoće visoke ocjene

Zadovoljstvo uslugama naše podružnice građani su nam potvrdili i u terenskoj anketi. Bezrezervno ih ocjenjuju ocjenom izvrstan. Kažu, smeće se odvozi redovito, ulice su čiste, još da je razina opće kulture na višoj razini svi bi bilo zadovoljniji.
 
- Živim u Centru gdje ima mnogo škola i fakulteta i najveći nered rade školarci za vrijeme odmora. Bacaju smeće po ulicama, valjda bi iza svakoga trebao stajati netko s metlom. No dečki iz Čistoće se zbilja trude, tako da ulice čiste čim djeca odu - rekao nam je gospodin Miroslav koji općenito rad radnika Čistoće ocjenjuje visokim ocjenama.
 
S njim se slaže i gđa Darinka. Nije često kod kuće jer mnogo radi, a kako živi u zgradi najvažnije joj je da se smeće redovito odvozi.
Uz to radnici Čistoće redovito pokupe i smeće oko kontejnera tako da im nema što za prigovoriti. Međutim drugi je problem razina opće kulture. Živi u blizini škole i kaže da se nekada zgrozi zbog količine i vrste smeća koje u noćnim satima ostaju oko školske ograde.

- Radnike Čistoće često promatram u  noćnim satima dok nakon posla čekam tramvaj na stajalištu. I po kiši i po snijegu prazne kontejnere i čiste ulice. Mladi ih nerijetko ismijavaju, a da ne počiste za njima živjeli bi u smeću - zaključuje gospođa Darinka.

Gospodin Tomo živi u obiteljskoj kući na Ljubljanici i također je zadovoljan kvalitetom usluga. Smeće se redovito odvozi, počisti se i ono što ne stane u kontejner. Zamijetio je da ulice uglavnom čiste isti radnici i kaže da su zaista pažljivi te se trude da iza njih ulice ostanu uređene.

Na Savici također ocjena izvrstan. Gđa Katarina jednostavno zaključuje:

- Dečki su super! Kućni otpad odvozi se redovito, a glomazni dva puta na godinu, što je sasvim dovoljno!

Kako saznajemo i nešto dalje u Ivanićgradskoj također nema razloga za nezadovoljstvo. Gđa Anita kaže da uglavnom smeće odnosi suprug i, koliko može zaključiti, zadovoljan je uslugama naše podružnice.

Gospodin Tomo za radnike Čistoće ima samo riječi
pohvale
Gđa Anita i njezin suprug zadovoljni su kvalitetom
usluga naše podružnice

Iako broj anketiranih nije velik, vjerujemo da njihovo mišljenje dijeli većina naših sugrađana. Ne treba zaboraviti da podružnica Čistoća kućni otpad odvozi tri puta na tjedan, redovito održava čistoću javno-prometnih površina, postavlja i održava košarice za otpatke i posude za pseći izmet te urbanu opremu u pješačkoj zoni. Uz to provodi projekte primarne reciklaže i izdvajanja štetnih otpadaka koji su dio Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.

Više o uslugama podružnice na www.cistoca.hr gdje možete ispuniti i Anketni upitnik, saznati kada je vaša ulica na redu za odvoz glomaznog otpada i još mnoge korisne informacije o tome kako možemo sami smanjiti količine otpada i time pridonijeti zaštiti okoliša.

Iz podružnice apeliraju na građane da odvojeno odlažu otpad koji se može reciklirati i tako stvaraju što manje otpada. Otpad nipošto ne odbacujte u prirodu! Time će se uštedjeti novac za njegovo zbrinjavanje, očuvati okoliš te manje ugožavati zdravlje svih nas.