U Zagrebu sedam reciklažnih dvorišta

Temeljem nadzora koji je do 1. ožujka obavila Inspekcija zaštite okoliša, u Gradu Zagrebu otpad se može odložiti na sedam reciklažnih dvorišta (oporabišta) kojima upravlja podružnica Čistoća. Informacija o nadzoru Inspekcije zaštite okoliša nad reciklažnim dvorištima Grada Zagreba objavljena je na stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a povodom upita građana i udruga u vezi zbrinjavanja otpada na reciklažnim dvorištima na području Grada Zagreba.

Naime, prema Zakonu o otpadu, odvojeno skupljanje otpada i izgradnju reciklažnih dvorišta dužni su na svom području osigurati Grad Zagreb, gradovi i općine sukladno odredbama zakona. Projekti primarne reciklaže i izdvajanja štetnih otpadaka dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6000 spremnika i posuda, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, PET i metalna ambalaža, stare baterije i biootpad, a u sedam reciklažnih dvorišta prikuplja se dvadesetak vrsta otpada iz kućanstava.
 
Inspekcija je do sada obavila nadzor reciklažnih dvorišta na lokacijama Susedgrad – Stenjevec, Prudinec – Jakuševec, Tunel i Kunišćak. Tijekom nadzora Inspekcija je utvrdila da se na navedenim lokacijama mogu odložiti papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PE – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume bez naplatka (do 4 komada), metalni glomazni otpad, elektronički otpad, glomazni otpad, akumulatori, fluorescentne cijevi i zeleni otpad.  Također je obavljen nadzor u reciklažnom dvorištu Stenjevec (Gospodska bb) gdje se, uz navedeni otpad, preuzimaju i otpadna motorna i jestiva ulja, zauljena ambalaža te ambalaža onečišćena opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz domaćinstava.

Inspekcija zaštite okoliša nastavlja u ožujku nadzor rada i ostalih reciklažnih dvorišta na području Grada Zagreba, a koja su evidentirana temeljem popisa dostupnog na web stranicama podružnice.

Popis reciklažnih dvorišta na području Grada Zagreba kojima upravlja podružnica Čistoća:

1. Susedgrad - Stenjevec, Gospodska ulica (tel: 3451-536)
2. Prudinec - Jakuševec, na ulazu odlagališta otpada (tel: 098 272 762)
3. Tunel, ugao Gračanske i Kvintičke ulice (tel: 098 208 319)
4. Kajzerica, Podbrežje bb (tel: 099 8022 159)
5. Maksimir, Prilesje bb (tel: 099 8022 158)
6. Dubrava, Osječka bb (tel: 099 8022 160)
7. Sesvete, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457), te
8. Kuniščak, Domobranska bb (tel: 3770-469)  kojim upravlja tvrtka UNIJAPAPIR d.d.

Informacije o radnom vremenu i ostalim uvjetima preuzimanja otpada na reciklažnim dvorištima u Zagrebu dostupne su na web stranicama www.cistoca.hr