Sve manje divljih odlagališta otpada

Radnici podružnice Čistoća u prošloj godini očistili su 391 divlje odlagalište otpada na području Grada Zagreba s kojih je odvezeno 5837 tona otpada, što je u odnosu na 2009. godinu, kada je sa 599 divljih odlagališta odvezeno 8200 tona otpada smanjenje divljih odlagališta od 35 posto. Najveći dio odveženog otpada činio je krupni (glomazni) otpad.

Značajno smanjenje broja divljih odlagališta i stvorenih količina otpada ponajprije je rezultat promptnog čišćenja radnika Čistoće, čime je onemogućeno daljnje gomilanje otpada na većem broju lokacija. S obzirom da je dinamika čišćenja ovisna o raspoloživim sredstvima Grada Zagreba, nije uvijek moguće reagirati na vrijeme. Daljnje smanjenje količina zahtijevat će još veći angažman komunalnog redarstva (što brže dojave o lokacijama), veće kazne za neodgovorne pojedince te uspostavljanje takvog sustava (od strane nadležnih) koji omogućuje izricanje (i naplatu!) kazne na licu mjesta.

Divlja odlagališta otpada podružnica Čistoća uklanja i čisti s javnih površina u Gradu Zagrebu na temelju ugovora s Gradom Zagrebom - Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, kojega o postojanju divljih odlagališta obavještava Odjel komunalnog redarstva.

Savjet građanima
Ukoliko stari štednjak (perilicu za rublje i sl.) ili dio starog namještaja želite zamijeniti novim, a još je upotrebljiv, darujte ga nekome! Učiniti ćete dobro djelo i istodobno produljiti "životni" vijek tog proizvoda.

Ako iz nekog razloga ne želite tako postupiti ili je predmet neispravan, a popravak preskup, odložite ga u reciklažno dvorište ili pričekajte redovan odvoz glomaznog otpada.

Nipošto ga ne odbacujte u prirodu!

Na taj način sačuvat ćete okoliš i ljudsko zdravlje te novac potreban za uklanjanje neodgovorno odbačenog otpada.

Podružnica Čistoća