Očitovanje u svezi dugovanja Zagrebačkog holdinga prema Laništu d.o.o.

Temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu između Vlade RH i Grada Zagreba od 14. lipnja 2007., Zagrebački holding d.o.o. sklopio je istoga dana s tvrtkom Lanište d.o.o. u vlasništvu INGRA d.d. Ugovor o zakupu.

Iz potpisanih dokumenata nedvojbeno proizlaze obveze Republike Hrvatske i Grada Zagreba da tijekom 28 godina plaćaju zakupninu za korištenje Arene u iznosu od 7,2 mil. EUR godišnje i troškove operativnog održavanja.

Operativni troškovi su (samo) za prvu godinu procijenjeni na iznos od 300.000 EUR, dok je Ugovorom definirano da će se operativni troškovi narednih financijskih godina odrediti na temelju stvarnih troškova koje je imao Zakupodavac za vrijeme prethodne godine te projekcije troškova koje će imati u narednoj godini.

Također Ugovorom je definirana obveza uplate Depozita (jednogodišnja zakupnina uvećana za PDV, odnosno cca 65,4 mil.kn) kao jamstva urednog plaćanja zakupnine.

Do 31.12.2010. Zagrebačkom holdingu su za Arenu Zagreb od strane Grada Zagreba (koji prema Zagrebačkom holdingu temeljem njihovog međusobnog sporazuma zastupa sebe i Vladu RH ) trebala biti, a nisu doznačena financijska sredstva u iznosu od 85,6 mil. kn i to sa sljedećih osnova:
  • 65,4 mil. kn s naslova Depozita
  • 13,5 mil. kn s naslova zakupnine za prvi kvartal 2011. godine
  • 6,7 mil. kn s naslova operativnih troškova za 2010. godinu.
Slijedom toga Zagrebački holding nije bio u mogućnosti proslijediti uplate prema tvrtci Lanište d.o.o.

Danas je od strane Grada Zagreba izvršena uplata u iznosu od samo 6,9 mil.kn. Cjelokupan uplaćeni iznos Zagrebački holding je odmah proslijedio na račun tvrtke Lanište d.o.o.

Nadamo se da će i ostale obveze prema Zagrebačkom holdingu, a time i prema tvrtci Lanište d.o.o. biti u što kraćem roku podmirene tako da Arena može neometano nastaviti funkcionirati.

Iz navedenog je više nego jasno vidljivo tko i što je uzrok problema oko financiranja Arene. Areni ne trebaju nikakvi „spasitelji“ samo je potrebno da se svatko drži svojih ugovornih obveza i iste uredno ispunjava.

Sve ostalo je „zamagljivanje istine“ u čemu Zagrebački holding kao ni do sada ne želi sudjelovati.
 
Direktor Službe za korporativne komunikacije
mr. sc. Dušan Viro