Sir i vrhnje od Nove godine u rashladnim vitrinama

Na sedamnaest zagrebačkih tržnica od nedjelje, 2. siječnja sir, vrhnje i ostali mliječni proizvodi prodaju se u rashladnim vitrinama. Realizacija je to projekta vrijednog 1,75 milijuna kuna kojim je podružnica Tržnice Zagreb u potpunosti uskladila prodaju mliječnih proizvoda sa Zakonom o hrani i Pravilnikom o higijeni hrane.

Prema riječima Miroslava Pupić-Bakrača, glasnogovornika podružnice, postavljanjem rashladnih vitrina za sir i vrhnje ispoštovane su sve potrebe prodavača na zagrebačkim tržnicama.

Ukupno su naručene 123 rashladne vitrine i, unatoč kašnjenju isporuke jednog dobavljača, tijekom proteklog vikenda instaliran je potreban broj vitrina. Isporuka preostalih rashladnih vitrina očekuje se najkasnije do kraja siječnja. Podružnica u pričuvi ima i zamjenske vitrine koje im je posudio partner i postavljat će ih prema potrebi korisnika.

- Sve naše kumice imat će rashladne vitrine, u skladu sa zakonom. Iako ni do sada nije bila upitna kvaliteta proizvoda, ova mjera jamči sigurnost zdravlja naših sugrađana, kupaca na zagrebačkim tržnicama jer će se sir , vrhnje, mlijeko i  ostali mliječni proizvodi tržiti u skladu s dobrom higijenskom praksom. A zbog nove investicije kumicama se neće povećavati najamnina, poručuje Bakrač.

Sir i vrhnje u vitrinama su zaštićeni od vanjskih utjecaja na temperaturi od četiri do osam stupnjeva i, kako saznajemo, njima su zadovoljni i prodavači i kupci.