Zagrebački holding donirao Vukovaru 500.000 kuna

Uprava Zagrebačkog holdinga na čelu s Ivom Čovićem odobrila je donaciju Vukovaru, gradu heroju u iznosu od 500.000 kuna. Novac je namijenjen sanaciji Zagrebačke ulice, koja se nalazi pored poznatog Vodotornja.

Donacija je realizirana na temelju Ugovora o suradnji kojeg su u svibnju ove godine potpisali Ivo Čović i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo, a kojim je Holding izrazio spremnost za suradnju na razvoju komunalne infrastrukture u skladu s financijskim mogućnostima.

Ovom donacijom učinjena je iznimka jer, kako je istaknuo predsjednik Uprave Ive Čović, Zagrebački holding ove godine nije i ne planira davati donacije.

"To je dug ove, ali i svih budućih generacija prema Vukovaru, simbolu hrvatskog otpora" - poručuje predsjednik Uprave.

(Fotografija preuzeta sa www.vukovar.hr)