Nadzorni odbor odobrio raspisivanje javnog natječaja za kratkoročno zaduženje

 Uprava Zagrebačkog holdinga d.o.o. u svibnju 2010. usvojila je mjere povećanja učinkovitosti poslovanja, u okviru kojih je predviđeno restrukturiranje i reprogramiranje kreditnih i drugih financijskih obveza. Najznačajnija aktivnost u sklopu ove mjere je dugoročno zaduživanje Zagrebačkog holdinga d.o.o. na tržištu kapitala radi smanjenja kratkoročnih obveza i dovršetka investicija u tijeku.
 
S obzirom da se radi o vrlo zahtjevnom postupku, koji se ne može obaviti u roku kraćem od šest mjeseci, Uprava je Nadzornom odboru predložila raspisivanje javnog nadmetanja za kratkoročno kreditno zaduženje u visini od 340 milijuna kuna, kojim bi se refinancirale postojeće kratkoročne financijske obveze u visini od oko 150 milijuna kuna, a ostatak bi se koristio za podmirenje dospjelih obveza po investicijama ugovorenim u prethodnom razdoblju (škole, vrtići, tramvaji, autobusi, stanogradnja i sl.).
 
Na današnjoj sjednici Nadzornog odbora prihvaćen je prijedlog Uprave da se na tržištu kapitala, a putem javnog nadmetanja, ispitaju najpovoljniji uvjeti pod kojima se Zagrebački holding d.o.o. može kratkoročno zadužiti.
 
Istodobno, dok traje postupak ispitivanja uvjeta na tržištu kapitala, Nadzorni odbor je obvezao Upravu da pripremi sve ostale elemente potrebne za izdavanje suglasnosti za kratkoročno zaduženje, a to su projekcije financijskih tokova, pregled stanja obveza i izvora za vraćanje dospjelih kredita (ugovori s Gradom Zagrebom, prihodi od osnovne djelatnosti, prihodi od vlastitih projekata itd.).